Diodato-avond 8 mei 2019

Op woensdag 8 mei 2019 spreekt Jesse Mulder op de jaarlijkse vriendenavond van de Stichting Diodato, de vriendenstichting van de Haagse Boekerij, over het thema

De filosofie van het transhumanisme

“Transhumanisten claimen dat de mens onbegrensd ‘maakbaar’ is: dankzij onze moderne technieken zullen we onze huidige menselijke bestaansvorm ingrijpend gaan veranderen. Hierbij gaan ze ervan uit dat ik mezelf kan blijven, of ik nu in een biologisch lichaam of in een mechanisch lichaam, of misschien zelfs ‘in the cloud’ besta. Maar hoe zit het eigenlijk met mijn identiteit door dit soort veranderingen heen? Transhumanisten gaan uit van een specifiek begrip van identiteit; ik zal laten zien dat die tot het genre science fiction behoort. Daarnaast plaats ik dan een ander, spiritueel begrip van identiteit, om te eindigen met enkele beschouwingen over wat deze filosofische bevindingen betekenen voor onze verhouding tot het transhumanisme.”

Jesse Mulder studeerde filosofie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 2010 haalde hij cum laude zijn master.
In 2014 promoveerde hij op een proefschrift getiteld Conceptual Realism. The Structure of Metaphysical Thought. Sinds 2016 is hij als universitair docent werkzaam bij het departement Filosofie en Religiewetenschappen van de RU. Zijn wijsgerige interesses liggen binnen de analytische filosofie met name rondom metafysica, filosofische logica, filosofie van de biologie, filosofie van de geest, en handelingstheorie.
Daarnaast is hij actief in de antroposofische beweging.

Lokatie: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag
Tijd: inloop 19.30 uur – voordracht 20.00 uur
Toegang: € 6,00 – vrienden gratis toegang

Na de pauze zullen zowel het bestuur van de stichting als Inge en Herman verslag doen over het afgelopen jaar en de vooruitzichten voor komend jaar, o.a. over de opvolging van Inge.

Uiteraard is er ook een uitgebreide boekentafel. En er is koffie, thee en een drankje na afloop.

Liane Collot d’Herbois

liane3

Liane Collot d’Herbois (1907-1999) is bij een breder antroposofisch publiek vooral bekend geworden door haar fraaie schilderijen in de zgn. sluiertechniek, waarvan u hiernaast een voorbeeldje ziet.
Daarnaast stond zij aan de wieg van een stroming in de schildertherapie. Het onderwijs in deze therapie aan kunstzinnige therapeuten wordt verzorgd door de Stichting Emerald in Den Haag. Andere verwante initiatieven zijn te vinden in o.a. Frankrijk, Australië en de VS.
Meer engelstalige informatie over één en ander vindt u hier en hier. Een duitstalige biografische schets vindt u hier.
Een reeks afbeeldingen van haar schilderijen kunt u bekijken bij Amselhof Kunstdrucke.

Het Zwitserse Raffael Verlag brengt jaarlijks een kalender uit met fraaie reproducties. Dit jaar zijn dat reproducties van Collot. Wij hebben nog een aantal exemplaren beschikbaar voor € 15,00; als kalender een beetje mosterd na de maaltijd, maar de afbeeldingen zijn tijdloos (helaas inmiddels volledig uitverkocht).
Bij Raffael Verlag verscheen ook een serie van 8 losse reproducties van haar werk, formaat 46×31 cm, à € 22,00.

lififa_heil_soz_therapie

Verder is er ook, bij Verlag der Kooperative Dürnau, een nieuw boek verschenen m.b.t. de schildertherapie: Licht, Finsternis und Farbe in Heilpädagogik und Sozialtherapie, onder redactie van Leonora Hambrecht. Het is het vijfde deel in een reeks kloeke boeken op A4-formaat, in paarse linnen band, met een gepeperde prijs, € 88,00. Een overzicht van eerdere titels:

  1. Liane Collot d’Herbois: Licht, Finsternis und Farbe in der Maltherapie 1. 262 Seiten. € 61,50. (Dit is het basiswerk, ook beschikbaar in het Engels)
  2. E. Leonora Hambrecht, Andreas Zucker: Licht, Finsternis und Farbe in der Maltherapie 2,1: Fallstudien aus der anthroposophischen Medizin. 176 p. € 43,20
  3. E. Leonora Hambrecht, Andreas Zucker: Diagnose und Therapie durch Licht, Finsternis und Farbe, Bd. 2,2: Diagnose und Therapie durch Licht, Finsternis und Farbe bei sexuellem Missbrauch und Multipler Sklerose. 248 p. € 83,50
  4. E. Leonora Hambrecht, Andreas Zucker: Licht, Finsternis und Farbe bei schizophrenen Störungen 2,3: Fallstudien aus der anthroposophischen Medizin. 256 p. € 83,50

Daarnaast verschenen Farbensphären (176 p. € 43,20; ook in het Nederlands, in twee delen: Licht, kleur en duisternis en Kleuren in de atmosfeer; en in het Engels: Colour), dat gaat over de kleuren tussen licht en duisternis en niet over therapie, en Liane Collot d’Herbois : Erinnerungen von Freunden und Schülern (144 p. € 43,20).

Om het verhaal volledig te maken wijs ik nog op drie andere publikaties.
Van Peter Selg verscheen in 2008 Liane Collot d’Herbois und Ita Wegman (Verlag am Goetheanum, 85 p. € 11,70).
Een nederlandstalige levensbeschrijving van de hand van Maurits In’t Veld verscheen in de bundel Kiemen voor een spirituele cultuur : Biografische schetsen van twaalf antroposofen in de 20e eeuw (Kamerling 2006, € 29,00).
Tenslotte schreven Janny Mager en Chantal Bernard (beiden actief in Parijs) Diagnostic and therapeutic elements in light-darkness-color; research on different types of depression (Rudolf Steiner College Press 2009, € 18,50).

Herman Boswijk