Sekem

Op 15 juni overleed Ibrahim Abouleish, grondlegger van SEKEM.
Veertig jaar geleden kocht Ibrahim Abouleish in de woestijn een stuk land , waar hij, tegen alle logica in, begon met een landbouwproject dat de woestijn vruchtbaar moest maken en werkgelegenheid en opleidingskansen moest scheppen voor het grote leger werkloze en (semi-)analfabete Egyptenaren in de omgeving van Belbeis, 60 km noordoostelijk van Cairo.

Vandaag de dag biedt dit project, Sekem, werk aan ruim 1.500 mensen en profiteren ruim 20.000 mensen van voorzieningen als het medisch centrum, de SEKEM-school en vakopleiding en de inzet van sociaal werkers in de dorpen rond de SEKEM-farm.
Sinds 2008 kwamen daar drie grote landbouwlocaties bij, in totaal 3.000 ha in de Sinaï-woestijn. En in 2012 opende Abouleish in Cairo de Heliopolis Universiteit voor Duurzame Ontwikkeling.

Meer informatie: Sekem-website, Sekem Vriendenkring, VPRO-Tegenlicht documentaire.

In 2005 verscheen een boek waarin hij vertelt over zijn levensloop, zijn reis en inzichten die hij bij deze projecten heeft opgedaan. Eind september verschijnt er een geheel herziene en geactualiseerde versie.

Ibrahim Abouleish: Sekem. Sociaal ondernemen brengt de woestijn tot bloei
Jan van Arkel – pbk – € 24,95 (tot eind september € 20,00)

Zijn zoon Helmy Abouleish, tegenwoordig CEO van Sekem, is eind september in Nederland en België. Hij geeft drie lezingen. Op 28 september zal hij bij Op Hodenpijl in Schipluiden te gast zijn. Kijk hier voor informatie over alle lezingen, ook die in Amsterdam en Gent.