Recent verschenen Antroposofie

steiner_onzevaderRudolf Steiner: Het Onze Vader esoterisch beschouwd
Pentagon – 60 p. – € 12,50
ISBN 9789490455507
2 voordrachten, uit GA 96 en 97
Het Onze Vader is het gebed dat de Christus zelf aan zijn volgelingen heeft geleerd.
Wat is de diepere betekenis van de geheimzinnige woorden van dit gebed? Wat is de werking ervan? Hoe kunnen wij daar nu mee omgaan? En wat is überhaupt de zin van bidden in de moderne tijd?
De geheimen van het Onze Vader, zo blijkt, zijn alleen te ontsluieren door de spirituele blik.
Een boekje voor geestelijke verdieping van het dagelijks leven.

steiner_breinRudolf Steiner: Het brein
Pentagon – 120 p. – € 13,50
ISBN 9789490455514
Is het denken slechts het resultaat van de hersenen? Zijn wij ons brein?
Rudolf Steiner bericht over de resultaten van zijn geesteswetenschappelijk onderzoek van de hersenen. ‘Wil je weten hoe het met de hersenen van een mens gesteld is, dan moet je onderzoeken welke gedachten hij gedacht heeft,’ aldus Steiner. Hoe is het verband van de hersenen en het denken met de menselijke vrijheid? En de ethiek?
Het brein vraagt erom spiritueel beschouwd te worden.

steiner_wederkomstRudolf Steiner: Wederkomst en weerstand. Christus in het etherische
Nearchus – 96 p. – € 12,75
ISBN 9789073310803
3 voordrachten uit GA 178
De belangrijkste gebeurtenis in de 20e eeuw was de wederkomst van Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner wees er met nadruk op dat deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij mocht gaan.
In de drie voordrachten in deze uitgave spreekt hij over occulte broederschappen die de mens zó willen misleiden dat hij zich niet met de Christus kan verbinden. Hun verborgen streven is gericht op het verdoezelen van de waarheid.
Deze voordrachten bieden het materiaal om bewust tijdgenoot te zijn: de werkzaamheid van de broederschappen te doorzien en de verbinding met het Christuswezen te zoeken.

frieling_genezingenRudolf Frieling: Genezingen in het evangelie
Uitgeverij Kamerling – 128 p. –  €12,00
ISBN 9789490115050
Rudolf Frieling onderzoekt in deze opstellen zorgvuldig hoe wij de soms raadselachtige verhalen over genezingen uit het evangelie kunnen begrijpen. Frieling was een Duitse theoloog en priester in de Christengemeenschap.

 

mosmuller_wilMieke Mosmuller: Ik doe wat ik wil! Vrijheidsfilosofie voor jongeren
Occident – 112 p. – € 15,00
ISBN 9789075240313
Vrijheidsfilosofie voor jongeren – en voor iedereen die ontwikkeling zoekt.
Je wilt doen wat je zelf wilt, je zoekt de vrijheid van alle plicht, dwang, regels – en wordt er toch steeds weer in gevangen. Bestaat de vrijheid wel?
In dit boek word je meegenomen op een tocht die voert van de onvrijheid naar de reële, onbetwijfelbare menselijke vrijheid. Het blijkt dat je echt kunt leren doen wat jij wilt.

 

selg_prok_avPeter Selg/Sergej Prokofieff: De Antroposofische Vereniging en haar huidige spirituele beproeving
Pentagon – 180 p. – € 18,50 – ISBN 9789490455552
‘Hoe staan wij nu voor Rudolf Steiner? Dat wil zeggen: niet alleen onze positie tegenover hem, maar ons zijn voor hem, voor zijn geestgestalte en met het oog op wat hij en zijn werk van ons verwachten, hopen en verlangen.’
Sergej O. Prokofieff
Kunnen wij, Steiners mysterie-impuls overziend, nu na zo’n 90 jaar de uitwerking ervan waarnemen? In hoeverre was en is de vereniging een deugdelijk instrument voor de verspreiding van de antroposofie?
‘…we moeten ons ervan bewust zijn dat naast de Michaël- school in de bovenzinnelijke wereld direct onder de aardoppervlakte een machtige anti-michaëlische Ahriman-school werkt.’
Peter Selg

prokofieff_kringloopSergej Prokofieff: De kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus. Een esoterische beschouwing van de jaarfeesten
Perun Boeken – 576 p. – € 39,90
ISBN 9789076921006
Rudolf Steiner: ‘En zo zullen we ontdekken dat er in de kringloop van het jaar iets geestelijks leeft, dat bij de menselijke ziel hoort; we zullen ontdekken dat het Christus­wezen bij de kringloop van het jaar met zijn geheimen hoort’.

prokofieff_inwijdingstSergej Prokofieff: De inwijdingsweg van Rudolf Steiner en het geheim van het Ik
Perun Boeken – 64 p. – € 9,90
ISBN 9789076921266
Boeiende bespreking van Rudolf Steiners beroemde ‘Bologna-voordracht´over de filosofische en psychologische grondslagen van de antroposofie, de enige voordracht die hij in zijn leven ooit op een filosofisch congres heeft gehouden. Zoals Prokofieff laat zien heeft Rudolf Steiner deze nieuwe wetenschap van het Ik met de bijbehorende scholingsweg als eerste mens op aarde ook zelf verwezenlijkt en zo voor alle mensen de toegang tot het ware Ik van de mens ontsloten.

 

halle_opgestaanJudith von Halle: ‘En als Hij niet was opgestaan…’. De Christus-stadia op de weg naar de geestelijke mens
Christofoor – 200 p. – € 22,50
ISBN 9789060387009
Judith von Halle vertelt vanuit haar innerlijke ervaringen over de historische gebeurtenissen van het mysterie van Golgotha en verbindt deze met beschouwingen over de geestelijke achtergronden van dit centrale mensheidsgebeuren. Haar betogen worden aangevuld met bijdragen van Peter Tradowsky, die vooral de geesteswetenschappelijke grondslagen om het opstandingslichaam te begrijpen tot thema hebben.