Recent verschenen antroposofie 2015

De onderstaande titels verschenen eerder in het afgelopen jaar.
In de gelijktijdig met dit bericht verschenen nieuwsbrief vindt u de meest recente en nog te verschijnen boeken.
De teksten zijn grotendeels afkomstig van de uitgevers.

 

9789490455798Rudolf Steiner: Helderziendheid
Pentagon – 57 p. – pbk. – € 12,50

In ieder mens sluimeren vermogens die hem in staat stellen zich inzicht te verwerven in hogere, onzichtbare werelden. Door oefening kan hij die vermogens ontwikkelen. Steeds meer mensen ontdekken het helderziende vermogen. Wat gebeurt er binnen in een helderziende mens? En bestaat er ook ‘natuurlijke’ helderziendheid? Steiner beschrijft de kenmerkende verschillen tussen de diverse soorten helderziendheid. En welke soort aanbevelenswaard is voor onze tijd. Wat zijn de risiko’s? Een glasheldere uiteenzetting over dit aktuele thema.

9879081909822Rudolf Steiner: Het geheim van de wond. ‘Samariterkurs’
Nachtwind – 44 p. – genaaid cahier – € 15,00

Een bundeling van vier toespraken die Rudolf Steiner hield in 1914 aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Het was een cursus EHBO waarbij beleefbaar werd gemaakt hoe, door bewust gebruik van menselijke aandacht en betrokkenheid, de geestelijke wereld zich sterker kan verbinden met het herstelproces bij verwondingen. Het is nu, 100 jaar later, misschien nog actueler als toen, omdat we ons steeds meer realiseren dat genezing lang niet altijd alleen gevonden kan worden in het gebruik van reguliere medicatie. Het aanspreken van geestelijke krachten kan het herstelproces versterken en het bijzondere is dat zij inwerkt op alle wezensdelen van de mens. Dit betekent dat naast het fysieke herstel ook het geest-zielewezen aangesproken en ondersteund kan worden.

6478779740Margarete van den Brink: De schepping, toeval of bedoeld?
Nearchus – 24 p. – brochure – € 4,75

Is het bestaan van mens en wereld voortgekomen uit toeval, of maken wij en de wereld waarin wij leven deel uit van iets groters dat doelbewust streeft naar hogere evolutievormen? Volgens de moderne wetenschappelijke visie, die uitsluitend het materiële aspect van mens en wereld onderzoekt, kan er geen sprake zijn van een hoger ordenend principe. Maar zou het niet mogelijk zijn zowel de materiële als de immateriële, spirituele kant van mens en wereld in hun samenhang te onderzoeken? Welke gezichtspunten dat kan opleveren, wordt in deze brochure beschreven.

6169337641Margarete van den Brink: De drieenheid en karma. Leven met het Christus-Licht
Nearchus – 111 p. – pbk. – € 14,50

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie afzonderlijke wezens, en toch ook weer één. Hoe is dat te begrijpen? Met die vraag heeft Margarete van den Brink zich lang en intensief bezig gehouden. Vanuit het esoterisch christendom beschrijft zij hoe de drie aspecten van Drie-eenheid voor de mens beleefbaar kunnen worden. Dat is mogelijk door een innerlijke verbinding met het Christuswezen aan te gaan. Diens streven om zich met de mens te verbinden, weerspiegelt zich in de feesten van het jaar – die ons daarmee veel kunnen bieden. Dit boekje biedt stof om zoekend, voelend en overwegend dichter tot de Drie-eenheid te komen.

5932Margarete van den Brink: Leven na de dood
Nearchus – 26 p. – brochure – € 3,00

Bij steeds meer mensen groeit het besef dat het menselijk bestaan ook na het sterven nog doorgaat. Maar hoe ziet dat er uit? In deze brochure beschrijft Margarete van den Brink de weg die de mens in het leven na de dood gaat. Het is een weg van loslaten, van leren en van inzichten en intenties opdoen voor een volgend leven. Wie deze weg kent zal er moed en kracht uit putten!

6264638838John Hogervorst: Op weg naar vrijheid, gelijkheid en broederschap
Nearchus – 28 p. – brochure – € 3,00

Een verzameling van 8 artikelen rondom sociale driegeleding: wat is het, hoe leer je het te begrijpen, wat kun je doen om de driegeleding dichterbij te brengen en hoe houd je moed?

6475778957Edy de Munck: Een leven uit de twintigste eeuw. Mijn strijd tussen de wereld en mijn zelf
Nearchus – 141 p. – pbk. – € 15,00

In een zeer beperkte oplage verschenen de levensherinneringen van Edy de Munck. Hij was antroposoof, schrijver, wereldreiziger, zoeker naar de waarheid, verhalenverteller en in alles een origineel en enthousiast mens.

 

9789490455804Wolter Bos: Van Binnen en buiten
Planeetkwaliteiten in het onderwijs
Pentagon – 80 p. – pbk. – € 15,00

De zich ontwikkelende mens doorzien, met zijn vermogens en eenzijdigheden. Veranderingen in willen, voelen en denken aanbrengen. Met sprekende voorbeelden geeft Wolter Bos handvatten voor het omgaan met jonge mensen. En voor de zelfkennis van ons volwassenen. Steiners spirituele inzichten zijn ‘t leidmotief. Met een essay van Hugo Pronk.

9789490455767Jacques Meulman: Van de sloffen en de beer
Pentagon – 44 p. – pbk. – € 10,00

Heeft u wel eens te maken gehad met een keuzeprobleem voor uw kind? Doorzien wij het probleem van keuzes maken door kinderen? ‘Moet ik kiezen, wat is goed, wat is slecht?’ Oordelen en kiezen zijn van cruciaal belang in onze gecompliceerde wereld. Opvoeding en onderwijs vormen de basis voor het moreel oordelen in de volwassenheid.
‘Het zou toch mooi zijn als de jonge mens door de inspanning van zijn wil, door de rijkdom van zijn gevoelens en door het heldere denken zelf tot het oordeel kan komen dat de wereld goed, mooi en waar is.’

9789076921327Sergej Prokofieff: De verschijning van Christus in het etherische
Perun – 256 p. – geb. – € 24,90

In dit boek onderzoekt Sergej Prokofieff de zogeheten etherische Wederkomst van verschillende kanten, waarbij hij onder andere ingaat op de kosmische aspecten van dit gebeuren, de betekenis voor het ‘ik’, de rol van de diverse wezens die Christus helpend ter zijde staan, zoals Michaël, Widar en de nathanische ziel, alsmede het verzet van de tegenmachten. Ook wordt de weg geschetst die Rudolf Steiner is gegaan om tot zijn inzichten op dit gebied te komen, terwijl in de ‘Slotbeschouwing’ aandacht wordt besteed aan de betekenis van deze gebeurtenis voor onze tijd, met name voor de antroposofie en de Antroposofische Vereniging. – Een uiterst inspirerend boek, dat de belangrijkste geestelijke gebeurtenis van onze tijd op aansprekende wijze dichterbij brengt.

9789075240450Mieke Mosmuller: Levend denken
Occident – 216 p. – geb. – € 30,00

In het begin van het Johannes-Evangelie wordt gesproken over het Woord, de Logos. Uit ons woordgebruik (logisch, psychologie, logistiek) blijkt de samenhang van de Logos met het menselijke denken. Deze samenhang is in dit boek uitgewerkt in woorden, gedachtengangen, verdiepingen, meditaties. Het menselijke denken kan de toenadering zoeken tot de Logos, tot Christus, omdat het uit de Logos geworden is.

 

6464629192Dionysius de Areopagiet: De hemelse hiërarchie
Nearchus – 79 p. – pbk. – € 12,75

De hemelse hiërarchie is vermoedelijk in de vijfde of zesde eeuw na Christus geschreven en voert terug tot Dionysius de Areopagiet. Het bevat een beschrijving van de negen hiërarchiën die de spirituele wereld bevolken en is eeuwenlang van invloed geweest op grote denkers. De vertaling is van Rob Gruben.

 

Jozef van Arimathea omslag.inddJudith von Halle: Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal
cichorei – 164 p. – geb. – € 22,50

Dit boek biedt heel nieuwe en diepe inzichten in de vroegchristelijke mysteriegeschiedenis van Europa en belicht de ‘eerstesteen-leggingen’ voor een esoterisch christendom tussen Efeze en Gallië tot aan Ierland. De eigenlijke verdienste van Jozef van Arimathea, die het vergeestelijkte bloed van Christus naar West-Europa droeg, vormt het ene deel van de voorwaarden voor een esoterisch christendom in Europa; de occulte opgave van Johannes in Efeze vormt het andere noodzakelijke deel. Terwijl Jozef van Arimathea in het westen van Europa met het graalbloed door een ‘aardewijding’ de lichamelijk-fysieke voorwaarden schiep voor een verstandsmatig opnemen van de boodschap van het evangelie in de Europese mensheid, had Johannes de taak om in de oude mysterieplaats in het oosten van Europa de ‘geestelijke wijding’ te voltrekken, zodat de kosmische gedachte van de Logos kan opleven.

9789491748325Judith von Halle: De ontmoeting met Christus in de huidige tijd en de geest van het Goetheanum
cichorei – 164 p. – geb. – € 22,50

Wie is de etherische Christus? Welke voorwaarden kunnen wij vervullen om Hem tegenwoordig te ontmoeten? De schrijfster wijdt zich aan deze vragen ook met het oog op de unieke poging van de geestelijke wereld om door de werkzaamheid van Rudolf Steiner in de mysteriebouw van het eerste Goetheanum op aarde een praktisch begaanbare inwijdingsweg te creëren in materieel-kunstzinnige vorm tot aan de ontmoeting met de etherische Christus. De vorm van deze praktische inwijdingsweg door het Goetheanum, de betekenis van de dood van Theo Faiss, inzage in de schokkende levenstragedie van Rudolf Steiner, tot nu toe nog niet-ontdekte achtergronden van de oorzaak van de brand, alsook over de ‘geest van het Goetheanum’ (Rudolf Steiner) als grondslag voor al het huidige antroposofische werk, vormen de hoekstenen van deze verrassende publicatie.

De lijkwade omslag.inddDanielle van Dijk: De Lijkwade van Turijn
cichorei – 118 p. – pbk. – € 17,50

De Lijkwade van Turijn is geen vervalsing en geen schildering! In maart 2014 is eindelijk door vooraanstaande wetenschappers aangetoond dat de Lijkwade van Turijn de echte lijkwade van Jezus is. Het wonder van de Lijkwade is dat de okerkleurige afbeelding van het lichaam van Jezus op de lijkwade een negatief is. Pas als je foto’s van de Lijkwade maakt, zie je op de negatieven tot in detail hoe de gestalte van Jezus in werkelijkheid geweest moet zijn. De afbeelding is ook driedimensionaal. Niemand kan verklaren hoe deze afdruk van Jezus op de doek ontstaan is. Tot op heden houdt geen enkele theorie stand. Danielle van Dijk geeft op overtuigende wijze een mogelijke verklaring vanuit de esoterie. Het geheim schuilt volgens haar in het Lichtlichaam van Jezus dat vrijkomt bij de Opstanding, een volstrekt unieke gebeurtenis. De auteur onderzoekt wat er in de evangeliën, de Nag Hammadi ­Geschriften en de Pistis Sophia geschreven is over dit unieke Lichtlichaam van Jezus, dat tevens het Opstandingslichaam van Christus is. Op een heldere en boeiende manier neemt zij de lezer mee naar onbekende dimensies.

 

Duitse titels:

9783723515198Almut Bockemühl: Märchen und Rosenkreuzer
Verlag am Goetheanum – 168 p. – pbk. – € 22,00

In den Vorträgen über Märchendichtung vom 10. Juni 1911 nannte Rudolf Steiner die mittelalterlichen Märchenerzähler «Rhapsoden». In der Tat wurden ja in alter Zeit und vielerorts bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Märchen in einer Art Sprechgesang vorgetragen. Steiner fuhr nun fort: «Woher kamen denn diese Rhapsoden? Wo hatten sie gelernt, solche Bilder vor die Menschen hinzustellen? – In denselben Tempeln hatten sie es gelernt, die wir als die Schulen der Rosenkreuzer anzusehen haben. Sie waren Schüler der Rosenkreuzer.» Diese Äußerung stellt einerseits einen wenig betrachteten und beachteten Aspekt des Rosenkreuzertums vor das innere Auge, andererseits lässt sie das Volksmärchen in einem ganz besonderen Licht erscheinen. Beides ist noch wenig erforscht und einer gründlichen Betrachtung wert.

9783990530016Frank Linde: Auferstehung
Residenz Verlag – 3 delen in cassette – € 61.95

Band 1 & 2: Die Auferstehung im Werk Rudolf Steiners In der Auferstehung liegt der Sinn des Lebens. Denn das Leben wäre sinnlos, wenn es dem Tod erliegen würde. Das Verständnis der Auferstehung wird daher zur Erkenntnisaufgabe für jeden Menschen, dem die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht gleichgültig ist. Dieses Buch ist ein Wegweiser zu den geistigen Quellen, die Antwort auf diese Frage geben.
Band 3: Zeitreisen und Phantom – Eine kritische Analyse Der dritte Band bietet eine kritische Analyse ausgewählter Arbeiten Judith v. Halles.

9783825179182Wolfgang Gädeke: Stigmatisation und Erkenntnis
Anmerkungen zu Evangeliendarstellungen und Schicksal Judith von Halles
Urachhaus – 319 p. – geb. – € 24,90

Seit im Jahr 2004 bei der Berliner Architektin Judith von Halle die ersten Anzeichen einer Stigmatisation auftraten, hat sie zahlreiche Vorträge gehalten und Schriften veröffentlicht, die bis heute kontrovers diskutiert werden. Wolfgang Gädeke hat sich intensiv mit ihrem Werk beschäftigt und bietet zahlreiche Diskussionsansätze.

9783732308002Jostein Saether: Christian Rosenkreutz und die islamische Welt
Tredition – 140 p. – pbk. – € 17,95

Diese Studie erscheint zum 400. Jubiläum der Fama Fraternitatis. Dieses erste der drei Rosenkreuzer-Manifeste erzählt vom Leben und der Orientreise um 1400 des legendären Christian Rosenkreutz, den Jostein Sæther für eine historische Person hält. Er untersucht denkbare Adelsfamilien und Klöster, um den familiären und örtlichen Hintergrund der einmaligen Reise zu erforschen. Er wiedergibt historische Ereignisse und zeitgenössische Abbildungen, um die Reiseroute durch Zypern, Palästina, Arabien, Ägypten, Marokko und Spanien des jungen Gründers des geheimen Rosenkreuzer-Ordens zu zeichnen. Er behandelt die christliche, jüdische und islamische Poesie, Philosophie und Wissenschaft des Mittelalters, die der Jüngling durch Hörensagen, Handschriften, Erfindungen und Landkarten begegnet haben könnte. Jostein Sæther versucht eine historische Lücke in der Christian-Rosenkreutz-Forschung ein wenig zu füllen und erklärt, dass Christian Rosenkreutz die Kultur seiner Zeit unmittelbar beeinflusste.

9783905919677Mario Betti: Leben im Geiste der Anthroposophie. Eine Autobiografie
Ita Wegman Institut – 269 p. – pbk. – € 28,00

In dieser Autobiografie, die eine überaus berührende und wesentliche Schrift ist, erzählt Mario Betti von seinem Pfad, aufrichtig und durch viele Klippen des Lebens hindurch, mit inneren Fragen, die erwachten und sich immer intensiver geltend machten, mit spirituellen Erlebnissen, anfänglich auch mit Träumen, darunter von Rudolf Steiner selbst.

9783905919660Peter Selg / Johannes Wirz: Der Mensch und die Bienen
Ita Wegman Institut – 144 p. – pbk. – € 22,00

Die Publikation veröffentlicht die Beiträge der Tagung der Anthroposophischen Gesellschaft in der Schweiz «Der Mensch und die Bienen»: Peter Selg: «Über das Wesen der Bienen. Rudolf Steiners Arbeitervorträge». Johannes Wirz: «Die Not der Bienen ist die Not der Menschen». Johannes Sturm: An der Grenze». Karsten Massei «Aufmerksamkeit». Michael Weiler: «Bienen und Mensch». Thomas Radetzki «Eine Stiftung für die Bienen». Eine Essenz der Tagung und dieser Publikation ist: Eine Welt, in der die Bienen nicht mehr leben können, ist auch eine Welt, in der dasjenige fehlt, was für den Menschen das Wichtigste ist. In der Not der Bienen zeigt sich die Not des Menschen.

9783772524981Renatus Ziegler: Freiheit und Schicksal.
Eine Philosophie der Wiederverkörperung
Freies Geistesleben – 487 p. – pbk. – € 22,00

Haben Schicksal und Freiheit etwas miteinander zu tun? Vor dem Hintergrund dieser Frage scheint das Thema der Wiederverkörperung in weiter Ferne zu liegen. Renatus Ziegler zeigt aber: Wer sich über Freiheit Gedanken macht, der müsste sich auch über Wiederverkörperung Gedanken machen.

 

9783772526398Andreas Goyert: Anthroposophische Medizin und die Prozesse im Stoffwechselsystem
Freies Geistesleben – 296 p. – geb. – € 28,90

Wenn die Anatomie und die bekannten Vorgänge der Physiologie und Pathophysiologie mit der anthroposophischen Menschenkunde durchdrungen werden, kommt man rasch zu der Erkenntnis, dass die Anthroposophische Medizin mitnichten nur geisteswissenschaftliche Erkenntnisse den naturwissenschaftlich gewonnenen hinzufügt. Es entsteht vielmehr ein Bewusstsein darüber, dass diese Vorgänge und auch die Anatomie in einem ganz anderen Licht erscheinen, das neue Perspektiven eröffnet und zu umfassenderer Interpretation der bisherigen Erkenntnisse führt, was im Hinblick auf die Beurteilung von Krankheiten andere Konsequenzen fordert.

9783772517020Armin Husemann: Form, Leben und Bewusstsein
Grundlagen der Anthroposophischen Medizin
Freies Geistesleben – 391 p. – geb. – € 49,00

In der Fülle naturwissenschaftlicher Einzelheiten suchen wir heute den ganzen Menschen. Der Autor zeigt Wege, wie man den Menschen wieder im Lebenszusammenhang mit der Natur und seiner geistigen Herkunft erfassen kann. Das ist auch für die Anthroposophische Medizin die wesentliche Grundlage. An vielen Beispielen wird illustriert, wie ein phänomenologisches Naturerkennen zu einem Verständnis des menschlichen Organismus und seiner verschiedenen Krankheitsbilder führt – und wie sich von hier aus Wege zu einem ganzheitlichen Heilprozess erschließen.

9783905919653Peter Selg: Hippokrates. Ärztliche Ausbildung und Ethik
Ita Wegman Institut – 112 p. – pbk. – € 18,00

Diese Studie zu Hippokrates und der Ärzteschule von Kos geht auf eine Vorlesungsfolge zur Ideengeschichte der Medizin und ärztlichen Bewusstseinsbildung an der Universität Witten-Herdecke zurück. Die Reihe umfasste Darstellungen zu Hippokrates, Paracelsus, Rudolf Virchow, Viktor von Weizsäcker und Gerhard Kienle, außergewöhnliche Ärztepersönlichkeiten, die wichtige Impulse für die Entwicklung der Medizin, des ärztlichen Bewusstseins und der medizinischen Ausbildung in sich trugen und gesamtgesellschaftlich wirksam wurden.

9783825178796Peter Normann Waage: Ich. Eine Kulturgeschichte des Individuums
Urachhaus – 750 p. – geb. – € 48,00

Ich bin Ich – das Persönlichste und Allgemeinmenschlichste zugleich. Aber von der Antike bis zur Gegenwart hat sich die Selbstwahrnehmung des Menschen stark verändert. Pointiert und sicher folgt Peter N. Waage den Spuren des Individuums in der europäischen Geschichte, Philosophie und Literatur, beleuchtet neu, bringt nahe, macht verständlich, begeistert und inspiriert.

9783772526343Dietrich Spitta: Der soziale Organismus als Mysterium
Spirituelle Grundlagen des menschlichen Lebens
Freies Geistesleben – 332 p. – geb. – € 28,90

Rudolf Steiner hat in seinen gesellschaftspolitischen Schriften, Vorträgen und Initiativen den Begriff des sozialen Organismus geprägt und die Notwendigkeit einer Dreigliederung dieses Organismus dargestellt. In den meisten Büchern und Aufsätzen, die sich seither mit dieser Thematik auseinandersetzen, werden vor allem Fragen nach der äußeren Gestaltung der kulturellen, staatlichen oder wirtschaftlichen Einrichtungen behandelt, kaum jedoch wird auf die spirituelle Seite des sozialen Organismus eingegangen. Dabei hat Rudolf Steiner es vor allem als notwendig angesehen, dass die Menschen durch eine Erneuerung und Spiritualisierung des geistigen Lebens zu einem fruchtbaren sozialen Wirken kommen.

9783772515569Andre Bartoniczek: Die Zukunft entdecken
Grundlagen des Geschichtsunterrichts
Freies Geistesleben – 699 p. – geb. – € 44,00

Junge Menschen begegnen der Geschichte. Andre Bartonicz beschreibt, welche Auswirkungen diese Begegnung auf die Biografie der Jugendlichen hat. Er erläutert zudem die erkenntnistheoretischen, anthropologischen und didaktischen Grundlagen des Geschichtsunterrichts an der Waldorfschule. Es geht in diesem Buch nicht um ein weiteres unter vielen didaktischen Modellen, sondern um einen Übungsweg des Lehrers und um die Begegnung zwischen Schüler und Lehrer.

9783723514290Michael Kurtz: Rudolf Steiner und die Musik
Biographisches – Geisteswissenschaftliche Forschung – Zukunftsimpulse
Verlag am Goetheanum – 608 p. – geb. – € 69,00

Diese Veröffentlichung ist eine erste umfassende Darstellung zum Thema und enthält zahlreiche unbekannte Materialien. Am Anfang steht Rudolf Steiners persönliche Beziehung zur Musik, von Kindheitserlebnissen bis zu seiner Bekanntschaft mit Anton Bruckner in Wien oder Richard Strauss in Weimar, sowie seine vielschichtige Beschäftigung mit Richard Wagner. In der Folge werden Steiners zumeist fragmentarische Äußerungen zur Musik, die Ausdruck eines differenzierten und umfassenden Musikbegriffs sind, entfaltet. Von seiner Berliner Zeit bis zu den späten Dornacher Jahren umfassen sie – im Zeitkontext des spirituellen Aufbruchs der frühen Moderne – nicht nur kosmologische und menschenkundliche Schilderungen und Hinweise, sondern auch Anregungen zum Gesang, Instrumentenbau und Komponieren, welche Prozess und Zukunftscharakter haben. Der Anhang des Buches umfasst Texte von Komponisten und Musikern, die einige dieser Impulse auf ihrem Weg in die Gegenwart nachzeichnen oder persönliche Erfahrungsberichte geben.

9783906240138Andreas Meyer: Nietzsche und Dionysos
Infolücke Verlag – 192 p. – geb. – € 28,95

Wenige Denker nur üben eine so ungebrochene Faszination auf die sogenannte Nachwelt aus wie Friedrich Nietzsche, der Philosoph mit dem Hammer, der Wagner-Freund und -Gegner, der Sprachvirtuose, der Einsiedler von Sils-Maria, der Extremist und Experimentator des Geistes, der schließlich im Januar 1889 in Turin zusammenbricht und weinend ein Pferd umarmt. Der ein schauriges Schicksal erleidet, hineingetrieben oder -gerissen in den Wahnsinn (von wem? wodurch?). Nietzsche ist immer eine Herausforderung. Wer sich auf ihn einlässt, kommt nicht ungeschoren davon. Nur wer sich der Glut seines Denkens wirklich öffnet (und das ist nicht möglich, ohne sich verwunden zu lassen), hat etwas davon, um es alltagssprachlich zu fassen. Das bedeutet keineswegs, dass man ihm zustimmen muss, ob nun partiell oder in Gänze. Aber Blessuren erleidet jeder bei intensiver und mitsinniger Lektüre.