Signalering: Graancirkels

mederTheo Meder
In graancirkelkringen : Een etnologisch onderzoek naar verhalen uit de grenswetenschap
Amsterdam University Press, 2006. 416 p.
ISBN 9789053568385
€ 12,50

Je komt het onderwerp graancirkels in de media de laatste jaren nauwelijks meer tegen. Dat was tien jaar geleden anders. Toen was het een nieuw fenomeen. Enerzijds was het een controversiëel onderwerp, waarbij de één het zag als bewijs voor ufo’s en ‘aliens’ en de ander als mensenwerk, een geslaagde grap die de lichtgelovigheid van de mens laat zien. Anderzijds waren de graancirkels wel een onweerlegbaar, voor iedereen (middels foto’s) waarneembaar feit van een vaak intrigerende schoonheid.
Hoewel er oudere waarnemingen zijn gedocumenteerd, nam het fenomeen vanaf eind jaren tachtig een grote vlucht, met een piek tussen 1994 (ruim 200 waarnemingen) en 2000 (150). Sindsdien neemt het langzaam weer af. Goed, op internet is er een heleboel over te vinden en in de loop der jaren zijn er veel interessante en minder interessante boeken over gepubliceerd, waaronder zelfs één bij Vrij Geestesleven (Rudi Klijnstra: In de ban van de cirkel : Graancirkels in de lage landen, 2000).

In 2006 verscheen er een apart boek over het onderwerp: In Graancirkelkringen : Een etnologisch onderzoek naar verhalen uit de grenswetenschap, geschreven door Theo Meder en gepubliceerd door de Amsterdam University Press. De auteur is onderzoeker bij het Meertens Instituut (ja, het Bureau van Voskuil), publiceerde eerder over Nederlandse volksverhalen in heden en verleden en dat verklaart de ondertitel van het boek. Uit de inleiding:
“Omdat ik een project wilde doen op het snijpunt van moderne religieuze cultuur en vertelcultuur, kwam ik weer bij de graancirkels terecht. Het voordeel van graancirkels boven verhalen van paragnosten, spiritisten en channelers is dat graancirkels in ieder geval […] echt zijn: ze liggen ieder jaar zichtbaar en tastbaar in het veld. Wat mij vooral boeit aan het fenomeen zijn de verhalen die mensen erover vertellen, en de betekenissen die ze aan graancirkels toekennen, en welke plaats deze verhalen in hun leven innemen.”

En uit het laatste samenvattende hoofdstuk (met de veelzeggende ondertitel Over de irrelevantie en onbeantwoordbaarheid van de waarheidsvraag):
“Toen ik in 2001 aan mijn onderzoek begon (dat tot 2005 duurde, HB), was ik er vast van overtuigd dat alle graancirkels mensenwerk waren – en dat ik dat desnoods zou kunnen bewijzen ook. […] Gaandeweg raakte ik dieper verzeild in het graancirkelwereldje. […] Ik werd lid van de DCCCS om van binnenuit veldwerk te kunnen doen, en raakte nog dieper onder de indruk van de verhalen die ik daar te horen kreeg. […]
Na het schrijven van dit boek ben ik persoonlijk weer nagenoeg op mijn oude uitgangspunt aangeland: wat ligt er nu meer voor de hand dan dat graancirkels door mensen gemaakt worden? Maar het zaad van de twijfel is voorgoed gezaaid, en ik wissel mijn huidige visie meteen weer in als er onomstotelijk bewijs op tafel komt. […] Wetenschappelijk gezien is de waarheidsvraag ten aanzien van graancirkels even onbeantwoordbaar als de waarheidsvraag naar het bestaan van God. Wie erin gelooft, aanvaardt de ‘waarheid’. Van de tienduizenden graancirkels die er op aarde al verschenen zijn, is onmogelijk te bewijzen dat ze allemaal door mensenhanden vervaardigd zouden zijn.”
Is dit allemaal door mensen(handen) gemaakt?

Daartussen heeft de lezer dan gedurende zo’n ruim 300 bladzijden op onderhoudende wijze kennis kunnen nemen van alle aspecten van het onderwerp en van de zeer diverse mensen die zich op velerlei manieren met het onderwerp bezig houden. En van de verhalen die ze vertellen. En daarmee is het boek eigenlijk interessant voor elke boeken- en dus verhalenliefhebber.
Ook aardig is: aanvankelijk kostte het boek ruim € 40, maar de uitgever heeft de prijs verlaagd naar € 12,50!

Herman

Gesamtausgabe niet meer online

Tot een tijdje, ik denk zo’n anderhalf jaar, geleden kon je via internet zoeken in de Rudolf Steiner Gesamtausgabe (in antroposofisch jargon de GA), het verzameld werk van Rudolf Steiner, ca. 350 delen, uitgegeven door het Rudolf Steiner Verlag in Dornach.
Toen ging de site uit de lucht en verscheen er een melding dat wegens digitaal vandalisme de toegang tot nader order gesloten was, tot verdriet van velen die van deze prachtige moderne mogelijkheid gebruik maakten. Inmiddels was overigens wel een digitale versie van het werk op een externe harddisk (HDD) verschenen.
Vanochtend las ik op de site van de uitgever dat de internet-versie niet meer terug zal komen. De mededeling luidt:

“Volltextsuche im Internet

Das Angebot der Volltextsuche im Internet, das vor der Herstellung der HDD für eine Testphase aufgeschaltet worden war, musste aufgrund illegaler Manipulationen an dem Datenbestand zurückgezogen werden. Es wird künftig nicht mehr verfügbar sein, weil der Schutz der Daten vor weiteren Manipulationen nicht hundertprozentig sichergestellt werden kann und der Einbau von Sicherungen mit einem unverantwortbaren Kostenaufwand verbunden wäre. Der Verlag ist sich bewusst, dass ein grosses Bedürfnis besteht, möchte aber auch darauf hinweisen, dass die HDD mit ihrem einmaligen Preis-Leistungsverhältnis diesen Schritt vertretbar macht.

Dornach, 14. Januar 2009″

Jammer maar helaas! De uitgave op harde schijf kost bij ons, sinds de algemene prijsverhoging van het Verlag per 1 februari jl., € 800 (€ 900 met de 97 Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe). Dat is natuurlijk een schijntje als je het vergelijkt met de kosten van een complete GA in boekvorm, en je hebt dan uitgebreide zoekmogelijkheden. Maar voor veel mensen is dat toch een hoop geld.

Herman

Bereikbaarheid van de winkel


Zoals we al aankondigden in onze Nieuwsbrief wordt de Frederikstraat heringericht, zoals dat heet. Twee weken later dan gepland, is afgelopen maandag het project van start gegaan. Hiernaast ziet u een overzicht van de planning.
Voorlopig kunt u dus niet met de auto voorrijden. Wel is het mogelijk om vanaf de Javastraat via de Schelpkade en de Prinses Mariestraat naar de Mauritskade te rijden. Maar de kans dat u op die route een parkeerplek vindt is niet zo groot.

Ik citeer uit de Nieuwsbrief: “Wij willen u graag tegemoet komen als u er tegenop ziet om lang te zoeken naar een parkeerplaats, of om over plankieren te moeten lopen. Wij kunnen u elk gewenst boek opsturen, en willen daarbij de helft van de verzendkosten voor onze rekening nemen. Als u in de buurt, of op onze fietsroute woont, bezorgen we aan huis.”

Herman Boswijk

Aanbieding reproducties

Wij hebben ruimte nodig voor een extra kast, waar de boeken van Rudolf Steiner beter tot hun recht komen.
De grote posterkast laten we weghalen, waardoor de muur daar vrij komt voor een nieuwe, ruime boekenkast.
De reproducties en posters uit de wandrekken, die tot de vaste collectie behoren, krijgen een andere plek.
In de grote posterkast bevindt zich een groot aantal reproducties en posters van goede kwaliteit, die wij nu voor een spotprijsje aanbieden. Komt U vooral eens kijken of er iets van Uw gading bij zit!