Zondagsopening 21 december


Op zondag 21 december, de laatste zondag voor Kerstmis, gaan ook in de Frederikstraat de winkeldeuren open. Van 12.00 uur tot 16.00 uur bent U van harte welkom in de Haagse Boekerij. Als vanouds zijn de boeken die kunnen bijdragen aan de Kerstsfeer op een aparte tafel uitgestald. En heeft U het koud gekregen op Uw weg hiernaartoe, dan staat er een glaasje Glühwein voor U klaar!

Noam Chomsky: rebel without a pause

noamchomskyVandaag is Noam Chomsky 80 jaar geworden. Een opmerkelijk mens. Aanvankelijk maakte hij furore als revolutionair linguïst. In zijn boek ‘Syntactic structures’ uit 1957 en vele volgende publicaties legde hij de grondslag voor wat is gaan heten de generatieve grammatica, waarin onderzoek wordt gedaan naar de onderliggende algemene structuren van het menselijk taalgebruik.

Bekender is hij geworden door zijn politieke activisme. Sinds de Vietnam-oorlog en tot op de dag van vandaag is hij één van de meest uitgesproken critici van de wijze waarop de VS zich in de wereld manifesteren. Daarnaast heeft hij uitgebreid gepubliceerd over de rol van de media (Manufacturing consent) en de (kwalijke) rol van de intelligentsia. Daarbij is kenmerkend voor zijn werk dat hij zich uitermate goed documenteert.
Qua politieke opvattingen noemt Chomsky zichzelf vaak een libertair socialist of anarcho-syndicalist. Daarmee is hij een belangrijke woordvoerder van een derde weg, tussen het zgn. kapitalisme en het zgn. communisme. Een weg die uitgaat van de autonomie van het individu en de samenleving idealiter ziet als resultante van vrije samenwerking, democratie van onderop dus. Daarin ligt een overeenkomst met de sociale ideeën van Rudolf Steiner.

Helaas, hoewel begrijpelijk, wordt Chomsky in de media grotendeels doodgezwegen, vooral in de VS, maar in Nederland is het toch niet veel beter gesteld. Een recente uitzondering vormde een interview met Chomsky door Fons Elders, in 1971 de gespreksleider bij een door de VPRO uitgezonden filosofendebat tussen Foucault en Chomsky; bijna 40 jaar later zoekt hij hem op voor een vervolggesprek. Dit werd uitgezonden door de NIO (Nederlandse Islamitische Omroep) en is hier te zien. Fons Elders is een wat knullige interviewer, maar Chomsky is als altijd interessant.
Zijn voornaamste nederlandse uitgever is EPO (België).
Op het web is veel materiaal te vinden op www.chomsky.info.

In de winkel hebben we enkele titels op voorraad, verder zullen we met plezier alles voor u bestellen.