Aanbieding reproducties

Wij hebben ruimte nodig voor een extra kast, waar de boeken van Rudolf Steiner beter tot hun recht komen.
De grote posterkast laten we weghalen, waardoor de muur daar vrij komt voor een nieuwe, ruime boekenkast.
De reproducties en posters uit de wandrekken, die tot de vaste collectie behoren, krijgen een andere plek.
In de grote posterkast bevindt zich een groot aantal reproducties en posters van goede kwaliteit, die wij nu voor een spotprijsje aanbieden. Komt U vooral eens kijken of er iets van Uw gading bij zit!