Recent verschenen antroposofie

Naast de nieuwe titels die in onze December-nieuwsbrief werden gesignaleerd, verschenen de afgelopen maanden o.a. de onderstaande Nederlandstalige en Duitstalige boeken.
De teksten zijn grotendeels afkomstig van de websites van de betreffende uitgevers.


steiner_kerstmisRudolf Steiner: Kerstmis

De geboorte van de Zonnegeest – Driekoningen
Pentagon – 88 p. – pbk. – € 13,50

In deze lezingen schetst Steiner het mysterie van het kind, de rol van de Zonnegeest en de kerstboom; en de dertien heilige nachten. Wat was de ster voor de drie Wijzen? En hoe kunnen wij gezondmakend werken? – Drie schitterende kerststerren.

9789490455712Rudolf Steiner: Christelijke inwijding en rozekruisersinwijding
Pentagon – 94 p. – pbk. – € 13,50

In onze tijd willen velen bewust een innerlijke ontwikkeling doormaken. Hoe doe je dat?Wat is het wezen van inwijding? Welke zijn de trappen van de christelijke inwijding? Hoe verschillen die van de rozenkruiserscholing? Welke wegen zijn juist, welke kan men als verkeerd opvatten? Vier voordrachten (uit 1906-1908) voor mensen die het belang van scholing en innerlijke ontwikkeling inzien.

9789490455699Rudolf Steiner: Religieuze stromingen
Jahwe – Mohammed – Boeddha – Christus
Pentagon – 84 p. – pbk. – € 13,50

We leven in een multi-religieuze samenleving. Wanneer ontstonden de religies? Steiner richt zijn geesteswetenschappelijk onderzoek op de hoofdreligies – jodendom, islam, boeddhisme en christendom. De overeenkomsten, de verschillen. Over de kruistochten, de Hebreeërs, het arabisme, de kerkscheuring, het evangelische christendom. Hoe verhouden deze zich tot het nieuwe christendom? Drie voordrachten die inzicht geven in de wezenskenmerken van de diverse wereldreligies.

9789490455637Rudolf Steiner: Gezondmakend onderwijs
Antroposofische pedagogie en didactiek
Pentagon – 448 p. – geb. – € 35,00

Wat is de ziekmakende en wat de gezondmakende werking van opvoeding en onderwijs voor de volwassen leeftijd? Steiner schetst wat de gevolgen zijn van juist of verkeerd pedagogisch handelen. Vanuit jarenlang psychologisch onderzoek is allang bekend dat ervaringen uit de kindertijd en jeugd de oorzaak kunnen zijn van lichamelijke en psychische klachten op volwassen leeftijd. Goed onderwijs is beslissend voor de rest van het mensenleven.
Hoe je een goede, gezondmakende school inricht vertelt Steiner in deze voordrachtenreeks uit 1922/23. Met de gereproduceerde bordtekeningen. Met nawoorden van Thomas Kelling, arts, en Jacques Meulman, psycholoog.

9789490455736Hugo Pronk: Innerlijk vuur.
Een wegwijzer bij Rudolf Steiner – Gezondmakend onderwijs
Pentagon – 48 p. – pbk. – € 10,00

Wat speelt zich allemaal af in de binnenwereld van het kind, verborgen voor de volwassenen, maar van bepalende belang voor die volwassen geworden mens? De stroom de aanruist, hoog opgolft, terugvloeit en een helder, overzichtelijk beeld op het strand van het innerlijk achterlaat: wat is dat? Licht werpen op deze en andere vragen is wat dit boekje beoogt.

henny_stofgoudRinke Visser: Zwaarte van stofgoud en licht in diamant. Een biografie van Arnold Henny en Paula Henny-Van Suchtelen
Vereniging voor Vrije Opvoedkunst – 203 p. – geb. – € 27,50

Bij het woord ‘Biografie’ zou je kunnen denken aan een droge aaneenschakeling van feiten en wetenswaardigheden over een bepaalde persoon. Bij dit boek is dat geenszins het geval. De auteur heeft op hoogstpersoonlijke wijze de ‘mens achter de mens’ weten te vinden, waardoor je al lezende het gevoel krijgt beide hoofdpersonen, Arnold en Paula Henny, te ontmoeten en beter te leren kennen. Het boek beschrijft de zeer boeiende levens van beide personen en vooral ook hun Idealen in de antroposofie over gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs.

Materie sterft - geest wordt geboren omslag.inddJudith von Halle: Materie sterft – Geest wordt geboren.
Kosmische aspecten van het stervensuur op Golgotha
Cichorei – 120 p. – geb. – € 16,50

De evangelieteksten stellen ons voor diepe inzichtsvragen. Vaak kan achter de woorden die – oppervlakkig gezien – uiterlijke gebeurtenissen beschrijven, de eigenlijke boodschap, namelijk de bovenzinnelijke betekenis worden gevonden. Een brandende inzichtsvraag betreft de beschreven zonsverduistering op het stervensuur van Jezus op Golgotha; want die is vanuit astronomische optiek niet te bewijzen. Er zijn twee verschillende constellaties op het stervensuur van Jezus, want het stervensuur van Jezus is tegelijk het geboorte-uur van Christus. Dit laatste speelt voor de hele kosmische ordening een belangrijkere rol en levert een eigen kosmische constellatie. Hierin openbaart zich het kosmische gebeuren als direct werkende vrije, goddelijke wil. – Het is mogelijk om door een esoterische beschouwing in te zien dat de zonsverduistering op Golgotha de zonsopgang mogelijk heeft gemaakt in ons menselijke zieleninnerlijk. Door dit zowel geestelijk alsook in ons gevoel op te nemen, plaatsen we ons in een directe verhouding tot de daad van Christus op Golgotha en tot die kosmische gebeurtenissen die een levende afbeelding zijn van deze verlossingsdaad.

De TEMPELIERS DEEL 2 omslag alleen foliedruk.inddJudith von Halle: De tempeliers deel 2.
De graalsimpuls in het inwijdingsritueel van de orde van de tempeliers
Cichorei – 213 p. – geb. – € 22,50

Na de voorbereidende beschrijving van het eerste en derde onderdeel van de inwijdingsritus van de tempeliers wordt hier het tweede onderdeel van het driedelige ritueel beschreven. Het vormt – zowel in de onderhavige presentatie alsook in de historische realiteit – de kern waaromheen zich het hele proces tegen de tempeliers afspeelde. Het door marteling afgeperste prijsgeven van brokstukken van het tweede deel van de inwijding werd indertijd door de Franse koning Philips de Schone gebruikt als middel om de orde uit te roeien. Bovendien stelt het Document van Chinon, dat kortgeleden door het Vaticaan is gepubliceerd, de tempeliersbond blijvend in een kwaad daglicht. Deze regelrechte laster betreffende de christelijke ridderorde, die het werken vanuit de impuls van de heilige graal als grondslag had, is echter te weerleggen door geesteswetenschappelijk aan het licht gebracht inzicht en door de beschrijving van de inhouden van het tweede onderdeel van het ritueel. Niet alleen worden de toenmalige geestelijke inspiratoren aangegeven, maar ook de verborgen lotsbepalende relatie tussen Philips de Schone, paus Clemens V en de buitengewone individualiteit van de laatste grootmeester van de tempeliers, Jacques de Molay, die ten grondslag lag aan de hele controverse. De indrukwekkende schildering van de persoonlijke spirituele levensbeproeving van de grootmeester geeft een verhelderende blik op de achtergronden van zijn laatste herroeping en zijn daaropvolgende dood op de brandstapel. Het boek eindigt met een ontroerend verslag over de laatste rituele bijeenkomst van de leiding van de orde en de betekenis hiervan voor de huidige en toekomstige mensheidsontwikkeling.

Kruisweg en graalbloed omslag.inddJudith von Halle: Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed.
Het mysterie van de verwandeling
Cichorei – 132 p. – geb. – € 16,50

Ook de beschrijvingen in dit derde deel van de reeks ‘Bijdragen tot inzicht in het Christusgebeuren’ zijn voortgekomen uit het autonome geestelijk beleven van de schrijfster. Enerzijds gaat het daarbij om het directe meebeleven van de historische gebeurtenissen op het keerpunt der tijden, anderzijds om geesteswetenschappelijke inzichten met de volgende accenten: – Het mysterie van Golgotha en de vorming van het opstandingslichaam – Het mysterie van de lanssteek en het graalbloed – De kruisweg en de zeven woorden van Christus aan het kruis.

Fantoomlichaam omslag.inddHelmut Kiene: Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzoek. Judith von Halle en de antroposofische christologie
Cichorei – 118 p. – pbk. – € 14,50

De beschrijvingen door Judith Von Halle over het mysterie van Golgotha en het begrijpen daarvan zijn aanleiding tot een actuele en controversiële discussie over methodiek en inhoud van het ­antroposofische geestesonderzoek. Dit boek verdiept de discussie. Het onderzoekt in dit verband belangrijke problemen van de onderzoeksmethoden en de desbetreffende christologische thema’s als het fantoomlichaam, stigmatisatie, de doop in de Jordaan, ­Lazarus en Johannes, het Laatste Avondmaal, Gethsemane, kruis en kruisiging, en de dood en Opstanding van Christus.

Ouder worden omslag.inddRené Zeylmans: Ouder worden. Verleden – heden – toekomst
Cichorei – 134 p. – pbk. – € 16,50

De enige zekerheid in het leven is dat we ieder jaar ouder worden. Daar feliciteren we elkaar mee op onze geboortedag. Als je jong bent, is het ouder worden een vreugde: het geeft perspectief. Maar als je de vijftig bent gepasseerd, ga je er anders over denken. Want het valt echt niet mee om ouder te worden. Afbouwen, rekening houden met wat je wel of niet meer kunt. Grenzen stellen, die je eerst overschrijdt om ze te leren kennen. Maar lichamelijke teruggang staat los van de geest. Je kunt je fysiek ouder voelen, maar innerlijk jeugdig! De maatschappij waarin we leven is niet zo omhullend voor ouderen, wat kan ons nog te wachten staan? Dat is de realiteit van de tijd waarin we leven. Ik ben mij daar zeer van bewust, nu ik de 70 ben gepasseerd. Maar… hoe kun je oud worden zonder perspectief? Het is toch niet uit te houden als de toekomst ná de dood uitzichtloos of onzichtbaar voor je is? Is dat wellicht het belangrijkste om je mee bezig te houden, je in te verdiepen? Het is wel onze toekomst die we voorbereiden! Je ziet, herkent slechts na de dood wat je jezelf op aarde eigen hebt gemaakt. Ik wil in dit boek proberen een beeld te schetsen van de eenheid, van het grote kosmische geheel waar we allemaal een deel van zijn. De ziel heeft geen grenzen, de ziel is een pelgrim naar eindeloze horizonten. Het is vanzelfsprekend een tipje van de sluier, maar misschien wel het begin van de reis die we willen gaan maken.

nelissen_sterrenFrederiek Nelissen en Wil Uitgeest: Spreken tot de sterren. Scheppingsverhaal
Cichorei – 78 p. – gebonden – € 24,90

Meditatieve beelden van de schepping, met schilderijen van Frederiek Nelissen en poëtische tekst van Wil Uitgeest in het Nederlands en het Duits. Frederiek en Wil hebben zich laten inspireren door het boek Uit de schoot der goden. De binnenkant van de evolutie van Rudolf Steiner. Ze zijn anderhalf jaar intensief met de inhoud van dit boek aan het werk geweest, waaruit deze nieuwe, poëtisch-beeldende vorm is ontstaan.

9789075240504Johann Wolfgang von Goethe: Het sprookje van de groene slang en de schone lelie
Occident – 72 p. – geb. met stofomsl. – € 20,00

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) schreef het sprookje in de tijd van de Franse revolutie rond 1794. De vraag naar het bestaan van de menselijke vrijheid stond in die tijd centraal. Het sprookje is in zekere zin een antwoord op de ‘Brieven over de esthetische opvoeding van de mens’ van zijn vriend Friedrich Schiller. Schiller had een filosofische verhandeling geschreven over de waardigheid van de mens. Goethe geeft als antwoord een rijke beeldenreeks. Hij geeft een raadsel op, zonder antwoord. Hij wilde de beelden niet duiden totdat er minstens 100 mensen zouden hebben gereageerd, die een poging tot ontraadseling zouden hebben gedaan. Dat aantal werd blijkbaar niet bereikt, want er is geen verklaring van Goethe zelf gekomen. Wel hebben in de eeuwen erna velen getracht de beelden te verklaren…
Eindelijk weer leverbaar in een mooie uitgave, met de aquarellen van Daan van Bemmelen.

9789075240405Mieke Mosmuller: Het menselijke Mysterie
Levenskrachten, vormkrachten, gestaltevorming van het menselijk lichaam
Occident – 255 p. – pbk. – € 22,50

Wat kan de mens in het leven meer verwerven,
Dan dat zich God-Natuur aan hem openbaart,
Hoe zij het vaste tot geest laat vervloeien,
Hoe zij het geest-verwekte vast bewaart!

J.W. von Goethe

9783905919363Sergej O. Prokofieff: Das Michael-Mysterium
Eine geisteswissenschaftliche Betrachtung der Michael-Imagination und ihrer Darstellung in Eurythmie
Ita Wegman Institut – 280 p. – geb. met stofomsl. – € 34,00

1879 hat die gegenwärtige Michael-Epoche begonnen. Zur gesamten Zukunftsentwicklung der Erde bilden die Michael-Mysterien den Schlüssel, mit dem Ziel, dass die Erde eine neue Sonne in unserem Kosmos werde. Denn Michael war von Beginn an der Erzengel der Sonne. Auf besondere Weise sind seine Mysterien mit dem Karma der anthroposophischen Bewegung verbunden. Anthroposophie wurde im Sonnenreich Michaels als eine Gabe an die Menschheit übersinnlich vorbereitet. Dieses Geheimnis muss heute offenbar werden. Darin liegt die Aufgabe der Anthroposophie. Als deren Begründer hat Rudolf Steiner diesem Auftrag sein ganzes Leben und Werk gewidmet. Die Kulmination und zugleich das Testament des geistigen Lehrers ist die Michael-Meditation, auch Michael-Imagination genannt, mit der Rudolf Steiner am Vorabend des Michaeli-Tages 1924 seine letzte Ansprache an die Anthroposophen abschloss. Hier wird anhand der Geistesforschung Rudolf Steiners ein Umriss der Michael-Mysterien im Zusammenhang mit dem Inhalt der Michael-Meditation gegeben sowie die geistigen Grundlagen ihrer eurythmischen Darstellung nach den Formen, die Rudolf Steiner noch auf seinem Krankenlager schuf.

9783905919622Peter Selg: Die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft und die Michael-Schule
Ita Wegman Institut – 192 p. – geb. met stofomslag – € 26,00

Rudolf Steiner wies zu Beginn seiner Stunden der sog. «Ersten Klasse» der neu gegründeten «Esoterischen Schule des Goetheanum» darauf hin, dass die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft als «esoterische Institution» in den Jahren vor der Weihnachtstagung ihrer eigentlichen Aufgabe entfremdet worden sei. Die Studie geht dem von ihm nur kurz angedeuteten Sachverhalt weiter nach und verfolgt die Entwicklung seines Hochschulbegriffes im Zusammenhang mit der sogenannten «Michael-Gemeinschaft», über die er in den Karmavor­trägen, parallel zu den Klassenstunden, erstmals ausführlich sprach. Sie behandelt in ihrem dritten Teil den Weg und die diesbezügliche Aufgabe Ita Wegmans.

9783905919585Peter Selg: Die Leiden der nathanischen Seele
Anthroposophische Christologie am Vorabend des Ersten Weltkriegs
Ita Wegman Institut – 120 p. – geb. met stofomsl. – € 24,00

Am 1. Juni 1914 sprach Rudolf Steiner in Basel zum letzten Mal vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs – und zum letzten Mal in seinem gesamten Vortrags- und Schriftwerk – über die nathanische Seele und ihre Beziehung zum Mysterium von Golgatha. Der interne Zweigvortrag beendete eine Reihe von tiefgehenden christologischen Betrachtungen, die am 20. September 1913 bei der Grundsteinlegung des Johannesbaus im benachbarten Dornach begonnen worden waren, und mündete – vier Wochen vor dem Attentat in Sarajevo – in das Motiv der «Selbstlosigkeit», dessen Zukunftsbedeutung Rudolf Steiner mit großem, ja unüberhörbarem Nachdruck betonte. Die Studie von Peter Selg schildert – anlässlich des 100. Jahrestages des Ersten Weltkrieg-Beginns – die Entfaltung zentraler Motive des «Fünften Evangeliums», der nathanischen Seele und der Christus-Opfer in Rudolf Steiners Vortragswerk in der unmittelbaren Vorkriegszeit. Die Publikation beinhaltet auch den gesamten Wortlaut des Basler Vortrags vom 1. Juni 1914, dessen wichtige Einleitung bisher lediglich einmal, 1936, im Nachrichtenblatt der Wochenschrift «Das Goetheanum» erschienen war.

9783905919608Peter Selg/Christoph Rubens (Hrsg.): Das menschliche Herz.
Kardiologie in der anthroposophischen Medizin
Ita Wegman Institut – 344 p. – geb. – € 44,00

Die internationale Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion am Goetheanum 2013 – hundert Jahre nach der Grundsteinlegung für das erste Goetheanum – widmete sich erstmals dem Herzen als dem zentralen Organ der menschlichen Organisation. Die im Verlauf dieser Tagung gehaltenen Vorträge wurden in der Folge für ihre Publikation schriftlich ausgearbeitet und ermöglichen einen detaillierten Einblick in Rudolf Steiners geisteswissenschaftliche Herzforschung und ihre Relevanz für die moderne Medizin. Die Beiträge reichen von klinischen Kasuistiken bis zu therapeutischen Herzmeditationen und wurden von Peter Selg, Christoph Rubens, Christoph Kaufmann, Guus van der Bie, Matthias Girke, Jakob Gruber, Thomas Breitkreuz, Uwe Schulze, Andreas Fried, Konrad Bäuerle, Joachim Hötzel und Michaela Glöckler verfasst.

Umschlag.endgültig.inddPeter Selg / Marc Desaules (Hrsg.): Die Sozialgestalt der Weihnachtstagung
Beiträge zum Verständnis und zum Weiterwirken der Weihnachtstagung. Band 1
Ita Wegman Institut – 204 p. – pbk. – € 26,00

«Alles hängt davon ab, dass man die Möglichkeit findet, sich um diese Weihnachtstagung stark zu bekümmern, wirklich ihren Inhalt aufzunehmen.» «Eigentlich sollte diese Weihnachtstagung nie geschlossen sein, sondern immer fortwährend in dem Leben der Anthroposophischen Gesellschaft.» (Rudolf Steiner, 18. Januar / 6. Februar 1924) Der Vorstand der Schweizer Landesgesellschaft begann im Februar 2014 eine Veranstaltungsfolge im Goetheanum, die bis 2023 mit internationaler Beteiligung weitergeführt wird und sich mit zentralen Themen und Motiven der Weihnachtstagung beschäftigt. Der Band dokumentiert die Vorträge der ersten Konferenz.

71ZVv+siblLUeli Seiler-Hugova: Das grosse Parzivalbuch
SchneiderEditionen – 520 p. – geb. – € 48,00

Da der Autor in seinem Leben vor allem pädagogisch gearbeitet hat, ist dieses Parzivalbuch zuerst ein Erziehungsbuch. Die Parzivalgeschichte wird explizit als eine idealtypische geistige Entwicklung eines Menschen dargestellt. Es ist also darum auch ein Buch für praktizierende ErzieherInnen, Mütter und Väter. In fast der Hälfte des Buches wird die Wolframsche Fassung des Parzival nacherzählt und reichhaltig mit Originaltexten in Prosaform ergänzt. Über 30 Farbzeichnungen ergänzen diesen Buchteil. Da der Autor während über 40 Jahren diese Geschichte Kindern, Jugendlichen, StudentInnen usw. immer wieder erzählte, ist die Gewähr da, dass die Geschichte das Wesentliche enthält. So erhält die zukünftige Erzählerin bzw. der zukünftige Erzähler den Wolframschen Parzival so, dass sie bzw. er ihn gut weitererzählen kann. Der Interpretationsteil zeigt kulturgeschichtliche, psychologische, pädagogische, politische und konzeptionelle Zusammenhänge, er ist mit zahlreichen Abbildungen aus den Parzival-Handschriften und weiteren Abbildungen bebildert. Das Buch enthält im 3. Teil die Geschichte von Flore und Blancheflur. Es wird gezeigt, wie innig diese Geschichte zum Gral und Parzival gehört. Im 4. Teil des Buches zeigt der Autor verschiedenste Zusammenhänge auf. Der Autor klärt auch die z.T. verworrenen Zusammenhänge der Grals- und Artusgeschichten. Für Liebhaber unzähliger geisteswissenschaftlichen Deutungen des Gralsgeschehens hat der Autor etliche Werke z.T ausführlich präsentiert. Diese Deutungen sind wichtige Beiträge zu einem umfassenden Gralsverständnis. Der Schluss bildet ein ausführliches Essay über die Rosenkreuzerbewegung. Darin wird dokumentiert, dass die Parzivalgeschichte bis in die Gegenwart hinein, ein wichtiger Teil der romfreien, esoterischen Kulturgeschichte ist.

71tSHScGy5LJan Albert Rispens: Bäume verstehen lernen
Ein goetheanistisch-anthroposophischer Schulungsweg an der Natur
SchneiderEditionen – 296 p. – geb. – € 38,00

Die vorliegende Arbeit ist ein Schulungsbuch und stellt den Weg dar, den der Autor mit der Frage «Was ist ein Baum?» über Jahre gegangen ist sowie die Antworten auf diese Frage. Ziel ist es, die Natur selbst zu Wort kommen zu lassen, die Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass uns ihre Sprache heute nicht mehr unmittelbar verständlich ist. Wir sind es gewohnt, dass wir ständig und unreflektiert die Natur nach unseren Vorstellungen und Maßstäben beurteilen – und folglich entsprechend mit ihr umgehen. Die Einseitigkeit dieses Vorgehens wird in den nicht enden wollenden Umweltzerstörungen der letzten Dezennien schmerzhaft spürbar. Vielen Menschen ist klar, dass sie daran – notgedrungen – mit Verantwortung tragen und dass eine positive Wende jeweils nur ganz individuell vollzogen werden kann. Dazu dient dieses Buch. Jan Albert Rispens, geboren 1960 in Rotterdam. Studium der Biologie in Groningen. Nach zwei Jahren Tätigkeit in der Heilpädagogik Teilnahme am Naturwissenschaftlichen Studienjahr am Goetheanum mit anschließender vierjähriger Forschungstätigkeit. Zehn Jahre Lehrer für Biologie, Chemie und Gartenbau an der Mittel- und Oberstufe der Waldorfschule Klagenfurt, daneben freie Arbeit innerhalb der Krebsforschung. Zahlreiche Baummonographie-Veröffentlichungen. Seit 2003 selbständige Tätigkeit innerhalb der anthroposophischen Erwachsenenbildung und der goetheanistischen Forschung. Leitung des «Studienjahr für anthroposophische Natur- und Menschenkunde» in Klagenfurt, zusammen mit Mario Mayrhoffer.

9783830532729Uwe Werner: Das Unternehmen Weleda 1921 – 1945
Entstehung und Pionierzeit eines menschengemäßen und nachhaltig ökologischen Unternehmens
Berliner Wissenschafts-Verlag – 260 p. – geb. – € 27,95

Der Historiker Uwe Werner greift in dieser Studie das Unternehmensschicksal der Firma Weleda in seinen ersten 25 Jahren auf. Diese Geschichte reicht von der Entstehung inmitten der chaotischen Zustände der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg bis in das möglicherweise noch größere Chaos der Nazi-Zeit und des Zweiten Weltkriegs. Zwischen diesen beiden Katastrophen des 20. Jahrhunderts blieben nur wenige gesellschaftlich oder politisch ruhige Jahre für die ersten Phasen des Aufbaus eines unkonventionellen und zukunftsorientier-ten Unternehmens. Rudolf Steiner engagierte sich ab 1919 dezidiert in der Öffentlichkeit mit dem sozialpolitischen Gestaltungskonzept einer Dreigliederung des sozialen Organismus. Gleichzeitig inaugurierte er die Anthropo-sophische Medizin, entwickelte Heilmittel und Kosmetika, die zur Grundlage dieses pharmazeutischen Unternehmens, der Weleda, wurden. Professionelle Pharmazeuten und Kaufleute begeisterten sich für diese Perspektiven einer neuen menschenkundlichen Grundlage für die Heilmittelherstellung. Es war kein Strohfeuer, denn das Engagement der Beteiligten wurde von diesen nicht selten als Lebensaufgabe begriffen. Das junge Unternehmen hatte trotz mancher Fährnisse eine gewisse Konsolidierung erlangt, als 1933 die NS-Herrschaft mit ihrem totalitären Anspruch auch die deutschen Weleda-Betriebe bedrängte. Die Geschichte von dem Versuch einer Stilllegung des Betriebes über die Verzögerung bis zur Aufhebung des Fertigungsverbots gehört zu dem originellen Weg dieses Unternehmens durch die gefährlichen polykratischen Strukturen eines totalitären Regimes. Dieser Weg ist nicht nur für die Identität der Weleda und ihre heutigen Herausforderungen aufschlussreich, sondern auch lesenswert für den allgemein geschichtlich oder insbesondere an Unternehmensschicksalen während der NS-Zeit Interessierten.

sam_eurythmieMartina Maria Sam: Eurythmie. Entstehungsgeschichte und Portraits ihrer Pioniere
Verlag am Goetheanum – 341 p. – geb. – € 42,00

Das vorliegende Buch stellt die ersten Eurythmisten in Wort und Bild in über 90 biographischen Porträts vor. Ergänzt werden die Biographien mit Schilderungen der wichtigsten Stationen der frühen Eurythmiegeschichte von 1912 bis 1925 in 22 Kapiteln. Diese ersten Entwicklungsschritte der Eurythmie werden nach dem aktuellen Forschungsstand kurz dargestellt und mit fotografischen Dokumenten sowie Erinnerungsliteratur aus zum Teil neu aufgefundenen Quellen ergänzt.

9783907564530Andreas Bracher: Kampf um den russischen Kulturkeim
Die tieferen Hintergründe des Ersten Weltkriegs
Perseus – 400 p. – pbk. – € 27,00

Der Band versammelt Aufsätze, Dokumente und Materialien zum Ersten Weltkrieg, die nicht zuletzt diese enigmatisch erscheinende Sichtweise plausibel (oder plausibler) werden lassen wollen. Die Geschichtsschreibung, die Papierproduktion zum Ersten Weltkrieg ist von ungeheurem Umfang. Sie ist außerdem in einem ungeheuren Maße von fortwirkender Propaganda geprägt gewesen. Die Zeit hat hier nicht so sehr Wahrheit freigelegt, als in immer neuen Fettringen immer neue Vorurteile um das Geschehen angelagert. Der Band, hervorgegangen aus einer Artikelserie in der Zeitschrift Der Europäer möchte demgegenüber einen Beitrag zu einer wahrheitsgemäßeren, wirklichkeitsnäheren Betrachtung der Vorgänge und Hintergründe liefern.

9783732301645Jostein Saether: Weisheit wahrnehmen
Individuation und Kulmination der Anthroposophie
Tredition – 200 p. – pbk – € 17,50

Die zukünftige Anthroposophie-Entwicklung sieht Jostein Sæther davon abhängen, dass immer mehr Menschen in der Lage sein werden, sich geistig zu durchkreuzen im Sinne eines ethischen Individualismus im Hinblick auf Rudolf Steiners Ideal: «Das wirkliche Erleben des Geistigen wird überall, wo man dieses Geistige trifft, Individualismus.» In diesem – seinem vierten – Buch verabschiedet Sæther sich von der intellektuell erfassten und in allgemeinen Definitionen überlieferten, säkularen Anthroposophie. Er setzt sich mit aktuellen anthroposophischen Krisen und zentralen Aufgaben der Anthroposophischen Gesellschaft auseinander und entwirft einen Rahmenplan in drei Schritten zur Entwicklung einer zeitgemäßen und selbsterlebten auf Karmaerkenntnis gebauten Weisheit gemäß einem sozialethischen Menschengefühl.