Zondagsopening 19 december

Het is al een beetje traditie aan het worden om de laatste zondag voor Kerstmis open te gaan.U bent van harte welkom a.s. zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur.
We hebben thee of koffie, en een Kerst-lekkernij.
We hebben tijd voor een ontmoeting en een praatje.
En we hebben boeken, kalenders, (kerst) kaarten, bedsokken en boekpoefen ….

We hopen op een gezellige zondagmiddag!

Mochten we U dit jaar niet meer zien, dan wensen wij U een heerlijk Kerstfeest en een voorspoedig Nieuw Jaar.

N.B.
Op maandag 3 januari gaan we dicht voor de jaarlijkse inventarisatie.

Zomertijden

In de maanden juli en augustus zijn wij op maandag gesloten!

Voor diegenen die niet onze berichten per e-mail ontvangen hieronder onze laatste nieuwtjes:

Beste lezers,

de zomervakantie komt er aan. En of u nu wel of niet naar nabije of verre streken afreist, een mooi boek is nooit weg. Hieronder vindt u wat gemengde berichten.

– ZOMERTIJDEN
Net als vorig jaar zullen we in de maanden juli en augustus gesloten zijn op de maandagmiddag.

– BOEKPOEF
Voor sommigen is het vasthouden van een boek, zittend op de bank of liggend in bed, lastig, zo niet onmogelijk. Wij verkopen sinds kort de boekpoef (zie http://www.youtube.com/watch?v=3tCd1jttcrQ voor een demonstratie). U merkt dat wij er op uit zijn Uw leven op allerlei gebieden te veraangenamen.Na de bedsokken is dit een tweede doorslaand succes in onze “non-book”afdeling.
€ 29,95

– AANRADERS
Bas Heijne: “Harde liefde” essays over het Nederland van nu, € 18,50.
Claude Debussy: “Hartstochtelijk houd ik van muziek” Brieven, € 29,95
Tobias Hill: Het verborgene. Adembenemende literaire thriller, € 21,95
Inez van Dullemen: Vogelvlucht. Terugblik op haar (schrijvers)leven, € 19,90
Margriet de Moor: De schilder en het meisje. Roman over Rembrandt en Amsterdam, € 18,90
Hölderlin,de mooiste gedichten. Tweetalig, € 19,95

– TWEEDEHANDS BOEKEN
We kregen recent een interessant partijtje antroposofische boeken binnen. Een aantal banden uit de Gesamtausgabe en Nederlandse Steiner-vertalingen en diverse titels van bv. Lievegoed, Veltman en Zeylmans. Op zoek naar een titel? Vraag het ons.

– NIEUWE STEINERS
In de reeks ‘Rudolf Steiner Werken en voordrachten’ verscheen ‘Inzicht in het Mysterie van Golgotha’, een keuze uit GA 175, € 24,50.
Bij Pentagon verschenen ‘De filosofie van Thomas van Aquino’ (GA 74, € 24,00) en twee nieuwe deeltjes in de reeks Kleine Steiners: ‘Waarheidsliefde’ en ‘Bloed, een bizonder sap’, beide € 12,50.

– HERDRUKT
Afgelopen weken zijn er enkele interessante herdrukken verschenen van antroposofische titels. Op ons weblog worden er twee voorgesteld, nl. de ‘stark erweiterte’ heruitgave van Rudolf Steiners ‘Zeitgeschichtliche Betrachtungen’ en de langverwachte herdruk van zijn voordrachten over de bijen.
Afgelopen week verscheen de herdruk van de Parzival van Wolfram von Eschenbach in de vertaling van Leonard Beuger, € 25,00.

Wij wensen u een goede zomer toe. En als u in de buurt bent kunt u natuurlijk altijd een kopje thee of glas limonade komen drinken in onze tuin.

Inge Ebbinge en Herman Boswijk

Oorlog

Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat. Eindelijk is bij het Rudolf Steiner Verlag de langverwachte herdruk verschenen van de ‘Zeitgeschichtliche Betrachtungen’ van Rudolf Steiner (oorspronkelijk GA 173 en 174, nu GA 173 a-c). Het gaat hierbij om 24 voordrachten, gehouden in Dornach tussen 4 december 1916 en 30 januari 1917, midden in de Eerste Wereldoorlog dus. Daarin bespreekt hij uitgebreid de politieke en militaire gebeurtenissen van die dagen én hun voorgeschiedenis.
In Dornach werd in die tijd, voorzover mogelijk, doorgewerkt aan het Eerste Goetheanum, door mensen uit 17 verschillende landen. Die waren natuurlijk allemaal op hun eigen manier betrokken bij de historische gebeurtenissen van die dagen. Het is dan ook begrijpelijk dat na de eerste voordracht van 4 december, die oorspronkelijk als losse voordracht bedoeld was, Rudolf Steiner werd verzocht dit actuele thema voort te zetten. Iets wat hij graag deed, omdat hij het belangrijk vond dat mensen tot een gezond oordeel over deze gebeurtenissen zouden komen. Dat leidde tot de langste voordrachtenreeks die Steiner ooit hield, die slechts tot een einde kwam, omdat Steiner voor voordrachten naar Duitsland moest vertrekken.
Maar het is ook begrijpelijk, dat deze voordrachten aanleiding gaven tot verhitte gesprekken ‘s avonds na afloop, tot en met verwijten van politieke partijdigheid aan het adres van Steiner. Deze verzocht de leden ter voorkoming van dit soort gedoe bij herhaling om de voordrachten niet mee te schrijven. Desondanks kwamen er notities en samenvattingen in omloop. De voordrachten waren uitdrukkelijk niet bedoeld als politieke voordrachten, in de zin van: partijkiezend, maar waren bedoeld als impuls tot objectieve oordeelsvorming over de oorlog en zijn achtergronden. Maar niet alle aanwezigen slaagden er in zich dit te blijven realiseren.

Voor ons in Nederland, ‘neutraal’ gebleven, lijkt de 1e Wereldoorlog misschien ver weg en lang geleden. Bij ons staat de 2e veel meer op de voorgrond. In de ons omringende landen ligt dat anders. En terecht. Het krachtenspel dat leidde tot 1914-1918 en bepalend was voor de politieke en economische verhoudingen na afloop, en dat door Rudolf Steiner in deze voordrachten concreet en uitvoerig wordt geschetst, speelt in onze tijd nog altijd een heel grote rol. Uiteraard wijst Steiner ook steeds weer op de meer geestelijke occulte achtergronden van het nationalisme en materialisme en van de wereldpolitiek.

Over zowel de inhoud van de voordrachten als over hun editie-geschiedenis zou nog veel te vertellen zijn, maar dat ga ik nu niet doen. Wel moet gezegd worden, dat de redacteuren, onder aanvoering van Alexander Lüscher, een geweldig karwei hebben geklaard. Dat blijkt al uit de volgende kwantitatieve feiten:

  • alle voordrachten zijn grondig doorgezien en vergeleken met het beschikbare materiaal 
  • er is een inleiding van zo’n 70 pagina’s, verdeeld over de 3 delen
  • deel 3 bevat een verzameling uitvoerige bijlagen met documentatie: o.a. Steiners notities, politieke en militaire stukken en teksten uit die jaren
  • de Hinweise achterin zijn enorm uitgebreid, bijv. om de huidige lezer meer feitelijke context te geven en bronnen van citaten te vermelden
  • er zijn een 10-tal losse kaarten bijgevoegd, zowel door Rudolf Steiner getekende en genoemde kaarten als weergaves van de toen wisselende politieke en militaire invloedssferen. 

Rudolf Steiner: Zeitgeschichtliche Betrachtungen
Gesamtausgabe 173
a. Wege zu einer objektiven Urteilsbildung. 628 p. (Hinweise vanaf p. 269)
b. Das Karma der Unwahrhaftigkeit 522 p. (Hinweise vanaf p. 295)
c. Die Wirklichkeit okkulter Impulse 638 p. (Aanhangsels vanaf p. 257; Hinweise vanaf p. 493)
Dornach : Rudolf Steiner Verlag, 2010
ISBN 978-3-7274-1731-3
€ 130,00

Herman Boswijk 

Boeken en kasten

Dit stukje gaat over kasten. Maar eerst iets over boeken, schoolboeken om precies te zijn. Zoals we al meldden in onze laatste Nieuwsbrief, is er een eind gekomen aan onze activiteiten op het schoolboekenfront. Het idee van de politiek om de schoolboeken ‘gratis’ te maken, heeft er toe geleid dat er nu op deze ‘markt’ volgens mij nog maar twee kramen te vinden zijn, één grote en één hele grote, in plaats van een aantal grote en vele kleine, zoals voorheen.
Het zal wel weer goed bedoeld zijn geweest, maar zoals bekend is de weg naar de hel geplaveid met goede bedoelingen. Voor ons komt het neer op een strop van enkele duizenden euro’s.
Het afgelopen jaar was in dit opzicht een beetje een overgangsjaar, waarin nog niet precies duidelijk was hoe één en ander zou gaan lopen. De Haagse Vrije School heeft toen nog zijn nieuw opgezette boekenfonds via ons gevuld. Dat leverde een éénmalige meevaller op. En dat brengt me op de kasten.

Tot voor kort werd de wand links achterin de winkel in beslag genomen door een kast en hangmappen met reproducties, met daarvoor een tafel met kinderboeken. Deze ietwat rommelige hoek was aan een opknapbeurt toe, vonden we. En door de meevaller was dat nu mogelijk.
Onze lokale timmerman Olaf Klerks heeft voor ons een prachtige nieuwe kast gemaakt, waarin nu de kinderboeken een mooie plek hebben gekregen. Voor de reproducties heeft hij een handige kleine verrijdbare kast gemaakt.

Herman Boswijk

Bijen

Bijen vormen een actueel onderwerp. En dan met name de sterfte onder bijenvolken die de laatste jaren dramatische vormen aanneemt. Michel Gastkemper schreef er de afgelopen dagen op zijn weblog al over, zie Docudrama en Oneindig.
Afgelopen week verscheen eindelijk de langverwachte heruitgave van de acht voordrachten die Rudolf Steiner najaar 1923 hield over de bijen voor de bouwvakkers die toen werkten aan het Goetheanum.

Nadat een mijnheer Müller een voordracht heeft gehouden over de bijenteelt maakt Rudolf Steiner in een reactie hierop de volgende inleidende opmerkingen:
“De zaak is deze – en de volgende keer zal ik daar mee verder gaan – dat men de honingwinning, al het werk, zelfs de werkprestatie van de werkbijen ontzaglijk kan opvoeren door de kunstmatige bijenteelt. Maar – en dat heeft meneer Müller ook al gemerkt – de zaak mag niet te rationeel en niet te zeer bedrijfsmatig worden aangepakt. Wij zullen de volgende keer wat dieper op de bijenteelt ingaan, en ontdekken dat datgene wat voor een korte tijd een buitengewoon gunstige maatregel is – dat wat er nú aan ten grondslag ligt – goed kan lijken, maar dat over een eeuw de hele bijenteelt verdwenen zal zijn als men uitsluitend kunstmatig geteelde bijen zou houden. Wij zullen eens nagaan waardoor dat, wat voor een korte periode buitengewoon gunstig werkt, zich zó kan ontwikkelen dat het in de loop der tijd ertoe leidt, dat de hele zaak toch afsterft. En wij zullen ook zien dat juist de bijenteelt buitengewoon interessant is, om alle geheimen van de natuur te leren kennen, en vooral hoe dat wat enerzijds heel vruchtbaar blijkt te zijn, anderzijds zelfs leidt tot het afsterven.
Zo kunnen de imkers wel erg verheugd zijn over de vlucht die de bijenteelt in korte tijd genomen heeft; maar deze vreugde zal geen honderd jaar duren.” Opmerkelijk!

De herziening van de vertaling en het nawoord zijn van Theo Georgiades (één van de intiatiefnemers van www.bdimkers.nl). In het nawoord is tevens een deel van een interview met Joseph Beuys over bijen opgenomen.

Rudolf Steiner: De bijen : Over het wezen van de bijen
Zeist : Christofoor, 2010. 197 p.
ISBN 978-90-6038-651-4
€ 19,90

Herman Boswijk

Anna Katharina Hahn, Kürzere Tage

Anna Katharina Hahn heeft met haar veelgeprezen debuutroman “Kürzere Tage” heel precies beschreven hoe fout het kan gaan met de jonge mensen in een heel gewone woonwijk in Stuttgart, waar een keurige straat grenst aan een wat “mindere buurt”. Zij kruipt onder de huid van twee jonge moeders. Judith doet erg haar best in het gareel te passen door haar kinderen keurig volgens de antroposofische opvoedboeken groot te brengen, maar moet af en toe haar toevlucht tot pillen en drugs nemen om niet gek te worden. En Leonie komt om in haar schuldgevoel als werkende moeder. De levens van deze twee vrouwen worden afgezet tegen een aantal “nieuwkomers” en Hahn laat het aankomen op een gewelddadige botsing van culturen.
Beklemmend, goed geschreven. Terecht een groot succes in Duitsland.

Suhrkamp Verlag KG
ISBN 9783518420577
€ 11,60

Inge Ebbinge