Liane Collot d’Herbois

liane3

Liane Collot d’Herbois (1907-1999) is bij een breder antroposofisch publiek vooral bekend geworden door haar fraaie schilderijen in de zgn. sluiertechniek, waarvan u hiernaast een voorbeeldje ziet.
Daarnaast stond zij aan de wieg van een stroming in de schildertherapie. Het onderwijs in deze therapie aan kunstzinnige therapeuten wordt verzorgd door de Stichting Emerald in Den Haag. Andere verwante initiatieven zijn te vinden in o.a. Frankrijk, Australië en de VS.
Meer engelstalige informatie over één en ander vindt u hier en hier. Een duitstalige biografische schets vindt u hier.
Een reeks afbeeldingen van haar schilderijen kunt u bekijken bij Amselhof Kunstdrucke.

Het Zwitserse Raffael Verlag brengt jaarlijks een kalender uit met fraaie reproducties. Dit jaar zijn dat reproducties van Collot. Wij hebben nog een aantal exemplaren beschikbaar voor € 15,00; als kalender een beetje mosterd na de maaltijd, maar de afbeeldingen zijn tijdloos (helaas inmiddels volledig uitverkocht).
Bij Raffael Verlag verscheen ook een serie van 8 losse reproducties van haar werk, formaat 46×31 cm, à € 22,00.

lififa_heil_soz_therapie

Verder is er ook, bij Verlag der Kooperative Dürnau, een nieuw boek verschenen m.b.t. de schildertherapie: Licht, Finsternis und Farbe in Heilpädagogik und Sozialtherapie, onder redactie van Leonora Hambrecht. Het is het vijfde deel in een reeks kloeke boeken op A4-formaat, in paarse linnen band, met een gepeperde prijs, € 88,00. Een overzicht van eerdere titels:

  1. Liane Collot d’Herbois: Licht, Finsternis und Farbe in der Maltherapie 1. 262 Seiten. € 61,50. (Dit is het basiswerk, ook beschikbaar in het Engels)
  2. E. Leonora Hambrecht, Andreas Zucker: Licht, Finsternis und Farbe in der Maltherapie 2,1: Fallstudien aus der anthroposophischen Medizin. 176 p. € 43,20
  3. E. Leonora Hambrecht, Andreas Zucker: Diagnose und Therapie durch Licht, Finsternis und Farbe, Bd. 2,2: Diagnose und Therapie durch Licht, Finsternis und Farbe bei sexuellem Missbrauch und Multipler Sklerose. 248 p. € 83,50
  4. E. Leonora Hambrecht, Andreas Zucker: Licht, Finsternis und Farbe bei schizophrenen Störungen 2,3: Fallstudien aus der anthroposophischen Medizin. 256 p. € 83,50

Daarnaast verschenen Farbensphären (176 p. € 43,20; ook in het Nederlands, in twee delen: Licht, kleur en duisternis en Kleuren in de atmosfeer; en in het Engels: Colour), dat gaat over de kleuren tussen licht en duisternis en niet over therapie, en Liane Collot d’Herbois : Erinnerungen von Freunden und Schülern (144 p. € 43,20).

Om het verhaal volledig te maken wijs ik nog op drie andere publikaties.
Van Peter Selg verscheen in 2008 Liane Collot d’Herbois und Ita Wegman (Verlag am Goetheanum, 85 p. € 11,70).
Een nederlandstalige levensbeschrijving van de hand van Maurits In’t Veld verscheen in de bundel Kiemen voor een spirituele cultuur : Biografische schetsen van twaalf antroposofen in de 20e eeuw (Kamerling 2006, € 29,00).
Tenslotte schreven Janny Mager en Chantal Bernard (beiden actief in Parijs) Diagnostic and therapeutic elements in light-darkness-color; research on different types of depression (Rudolf Steiner College Press 2009, € 18,50).

Herman Boswijk

Signalering: Cisterciënsers

Ekkehard Meffert
Die Zisterzienser und Bernhard von Clairvaux : Ihre spirituellen Impulse und die Verchristlichung der Erde
Verlag Engel, 2010. 360 p.
ISBN 978-3-927118-21-8
€ 59,50

Ekkehard Meffert (1940) schreef eerder interessante monografieën over Nicolaus Cusanus (filosoof/theoloog, 1401-1464), Carl Gustav Carus (arts en natuuronderzoeker, 1789-1869) en Mathilde Scholl (grande dame uit de begintijd van de antroposofie, 1868-1941).
In dit nieuwe boek beschrijft hij hoe hij, 18 jaar oud en werkend op een schapenfarm in Yorkshire, tijdens een wandeling stuit op de ruïnes van de cisterciënzer abdij Fountains Abbey. De betovering die hij hier ervoer leidde tot een levenslange belangstelling, die uiteindelijk tot dit boek heeft geleid.
De Cisterciënzer orde werd gesticht in 1098 in Citeaux/Bourgondië maar werd vooral bekend door de invloed van Bernard van Clairvaux (1090-1153). De stichting was een reactie op de vervlakking van het kloosterleven in de Franse Benedictijner kloosters, m.n. Cluny. Binnen een halve eeuw had de orde zich middels honderden kloosters verspreid over heel Europa, van Polen tot Ierland en van Zweden tot Zuid-Spanje. De nadruk in het werk (labora, naast het gebed, ora) lag vooral in het bewerken van de aarde.
Uit het voorwoord: “Der Zisterzienser-Orden ist zweifellos derjenige Orden, der die stärkste Erd- und Raumverbundenheit aufweist. Das gilt nicht nur für seinen räumlichen Ausbreitungsprozess, nicht nur für seine sorgfältig ausgewählten, spezifischen Klosterstandorte, nicht nur für die innere Raumorientierung der Klosteranlagen, sondern vor allem auch für seinen kolonisatorischen Umgang mit der Erde und ihren Lebenskräften.
An den von den Zisterziensern geschaffenen Standorten und Kulturlandschaften haben durch Jahrhunderte hindurch Mönche an der Erde gearbeitet, diese verwandelt, und sie haben dort gebetet. Es sind “sakrale Orte” geworden. […]
Ein übergeordnetes Motiv ist das Aufzeigen der besonderen Beziehung des Zisterzienser-Ordens zur elementarischen Welt, d.h. zur Erde, Wasser, Licht und Leben sowie deren Ordnungszusammenhänge wie z.B. Klang und Raumproportionen. Diese sind Ausdruck der Lebenskräfte der Erde selbst, denen die Zisterzienser durch ihre christliche Spiritualität verbunden sind.”
Meffert concentreert zich op de eerste anderhalve eeuw, de bloeitijd, waarin de oorspronkelijke impulsen nog duidelijk zijn. Naast de historische aspecten en de gestalten van de grondleggers Stephan Harding en Bernard van Clairvaux, gaat hij ook uitgebreid in op de verschillende aspecten (architektuur, geomantie) van de kloosterbouw. Het boek is verder rijk geïllustreerd met fraaie kleurenfoto’s. Alleen een register ontbreekt helaas.

Herman Boswijk

Biografische schets Rein van Mansvelt herdrukt

Maart 2009 verscheen in kleine oplage een biografische schets van Rein van Mansvelt, samengesteld door zijn zoon Jan Diek, die daaraan in 2007 was begonnen, 33 jaar na Rein’s overlijden. Het boekje van zo’n kleine 100 pagina’s bevatte, naast een biografie, herinneringen van kinderen, vrienden en bekenden. Rein van Mansvelt was jarenlang arts in Rotterdam en, naast pionier van de antroposofische geneeskunde, ook actief betrokken bij vele aspecten van het antroposofische leven in Rotterdam en ver daarbuiten. Wegens aanhoudende navraag is eind 2009, opnieuw in beperkte oplage, een herdruk verschenen. Deze is verkrijgbaar bij ons, en vanaf komende week bij de Nieuwe Boekerij (030-6923250, www.denieuweboekerij.nl) en de Zaailing (020-6793817, www.zaailing.nl) voor € 15,00.

H.B.

Betrapt

Ja, we worden in de gaten gehouden! Nee, niet door de AIVD. Maar door Michel Gastkemper. Op zijn blog ‘Antroposofie in de pers‘ constateerde hij gisteren in ‘Maaisel’ dat er hier eindelijk weer eens iets was gepubliceerd. En dat het met onze Nieuwsbrieven ook niet wil vlotten. En dat klopt helaas, ondanks alle goede voornemens. Een kwestie van tijd, en prioriteit. Er is zoveel te doen en te lezen naast het runnen van een boekhandel.
Bijvoorbeeld: bij alle publiciteit over Haïti de afgelopen tijd ergert het me, dat je nergens iets leest over de buitengewoon treurige geschiedenis van dit land, dat als geen ander te lijden heeft gehad van kolonialistisch geweld en uitbuiting, en al zo lang, al sinds Columbus. Tja, dan moet ik toch even dit lezen bijvoorbeeld.
We zullen zien of het ons dit jaar lukt ons leven te beteren.

Herman Boswijk

Opruiming

Zoals het zich laat aanzien, hebben wij een goed jaar achter de rug. In het begin van 2009 hielden we ons hart vast. De riolering gaf problemen, in het voorjaar stroomde het regenwater de winkel weer binnen, de herinrichting van de Frederikstraat duurde langer dan drie maanden, en dan was er ook nog DE CRISIS. Allemaal factoren die genoeg aanleiding zouden kunnen geven om ons zorgen te maken. Echter, ondanks deze potentiële tegenvallers, en dank zij U hebben we goed gedraaid en zien we ook dit jaar vol optimisme tegemoet.

Het Grote Tellen heeft zondag 10 januari plaatsgevonden. Een inventarisatie waarbij je boek voor boek in handen hebt, de prijs noemt en die opschrijft, is een heel karwei. Maar met acht man ben je er in driekwart dag doorheen. Inge’s kinderen met aanhang, zo langzamerhand routiniers te noemen, zorgden voor een enorm tempo, en tevens voor voldoende meligheid en hilariteit om er weer een speciale dag van te maken.

De veel gehoorde uitspraak van de klant dat onze voorraad zo verrassend is, is natuurlijk in de eerste plaats te danken aan een eigenwijze inkoop, maar voor een deel ook aan het feit dat we maar zelden boeken in de uitverkoop doen enkel en alleen omdat ze er al een aantal jaren staan. Dit jaar echter zijn we toch maar eens rigoreus door onze voorraad heengegaan. Het resultaat is een interessante opruiming, waarvoor we U van harte uitnodigen.

Inge Ebbinge en Herman Boswijk