Liane Collot d’Herbois

liane3

Liane Collot d’Herbois (1907-1999) is bij een breder antroposofisch publiek vooral bekend geworden door haar fraaie schilderijen in de zgn. sluiertechniek, waarvan u hiernaast een voorbeeldje ziet.
Daarnaast stond zij aan de wieg van een stroming in de schildertherapie. Het onderwijs in deze therapie aan kunstzinnige therapeuten wordt verzorgd door de Stichting Emerald in Den Haag. Andere verwante initiatieven zijn te vinden in o.a. Frankrijk, Australië en de VS.
Meer engelstalige informatie over één en ander vindt u hier en hier. Een duitstalige biografische schets vindt u hier.
Een reeks afbeeldingen van haar schilderijen kunt u bekijken bij Amselhof Kunstdrucke.

Het Zwitserse Raffael Verlag brengt jaarlijks een kalender uit met fraaie reproducties. Dit jaar zijn dat reproducties van Collot. Wij hebben nog een aantal exemplaren beschikbaar voor € 15,00; als kalender een beetje mosterd na de maaltijd, maar de afbeeldingen zijn tijdloos (helaas inmiddels volledig uitverkocht).
Bij Raffael Verlag verscheen ook een serie van 8 losse reproducties van haar werk, formaat 46×31 cm, à € 22,00.

lififa_heil_soz_therapie

Verder is er ook, bij Verlag der Kooperative Dürnau, een nieuw boek verschenen m.b.t. de schildertherapie: Licht, Finsternis und Farbe in Heilpädagogik und Sozialtherapie, onder redactie van Leonora Hambrecht. Het is het vijfde deel in een reeks kloeke boeken op A4-formaat, in paarse linnen band, met een gepeperde prijs, € 88,00. Een overzicht van eerdere titels:

  1. Liane Collot d’Herbois: Licht, Finsternis und Farbe in der Maltherapie 1. 262 Seiten. € 61,50. (Dit is het basiswerk, ook beschikbaar in het Engels)
  2. E. Leonora Hambrecht, Andreas Zucker: Licht, Finsternis und Farbe in der Maltherapie 2,1: Fallstudien aus der anthroposophischen Medizin. 176 p. € 43,20
  3. E. Leonora Hambrecht, Andreas Zucker: Diagnose und Therapie durch Licht, Finsternis und Farbe, Bd. 2,2: Diagnose und Therapie durch Licht, Finsternis und Farbe bei sexuellem Missbrauch und Multipler Sklerose. 248 p. € 83,50
  4. E. Leonora Hambrecht, Andreas Zucker: Licht, Finsternis und Farbe bei schizophrenen Störungen 2,3: Fallstudien aus der anthroposophischen Medizin. 256 p. € 83,50

Daarnaast verschenen Farbensphären (176 p. € 43,20; ook in het Nederlands, in twee delen: Licht, kleur en duisternis en Kleuren in de atmosfeer; en in het Engels: Colour), dat gaat over de kleuren tussen licht en duisternis en niet over therapie, en Liane Collot d’Herbois : Erinnerungen von Freunden und Schülern (144 p. € 43,20).

Om het verhaal volledig te maken wijs ik nog op drie andere publikaties.
Van Peter Selg verscheen in 2008 Liane Collot d’Herbois und Ita Wegman (Verlag am Goetheanum, 85 p. € 11,70).
Een nederlandstalige levensbeschrijving van de hand van Maurits In’t Veld verscheen in de bundel Kiemen voor een spirituele cultuur : Biografische schetsen van twaalf antroposofen in de 20e eeuw (Kamerling 2006, € 29,00).
Tenslotte schreven Janny Mager en Chantal Bernard (beiden actief in Parijs) Diagnostic and therapeutic elements in light-darkness-color; research on different types of depression (Rudolf Steiner College Press 2009, € 18,50).

Herman Boswijk

Noam Chomsky: rebel without a pause

noamchomskyVandaag is Noam Chomsky 80 jaar geworden. Een opmerkelijk mens. Aanvankelijk maakte hij furore als revolutionair linguïst. In zijn boek ‘Syntactic structures’ uit 1957 en vele volgende publicaties legde hij de grondslag voor wat is gaan heten de generatieve grammatica, waarin onderzoek wordt gedaan naar de onderliggende algemene structuren van het menselijk taalgebruik.

Bekender is hij geworden door zijn politieke activisme. Sinds de Vietnam-oorlog en tot op de dag van vandaag is hij één van de meest uitgesproken critici van de wijze waarop de VS zich in de wereld manifesteren. Daarnaast heeft hij uitgebreid gepubliceerd over de rol van de media (Manufacturing consent) en de (kwalijke) rol van de intelligentsia. Daarbij is kenmerkend voor zijn werk dat hij zich uitermate goed documenteert.
Qua politieke opvattingen noemt Chomsky zichzelf vaak een libertair socialist of anarcho-syndicalist. Daarmee is hij een belangrijke woordvoerder van een derde weg, tussen het zgn. kapitalisme en het zgn. communisme. Een weg die uitgaat van de autonomie van het individu en de samenleving idealiter ziet als resultante van vrije samenwerking, democratie van onderop dus. Daarin ligt een overeenkomst met de sociale ideeën van Rudolf Steiner.

Helaas, hoewel begrijpelijk, wordt Chomsky in de media grotendeels doodgezwegen, vooral in de VS, maar in Nederland is het toch niet veel beter gesteld. Een recente uitzondering vormde een interview met Chomsky door Fons Elders, in 1971 de gespreksleider bij een door de VPRO uitgezonden filosofendebat tussen Foucault en Chomsky; bijna 40 jaar later zoekt hij hem op voor een vervolggesprek. Dit werd uitgezonden door de NIO (Nederlandse Islamitische Omroep) en is hier te zien. Fons Elders is een wat knullige interviewer, maar Chomsky is als altijd interessant.
Zijn voornaamste nederlandse uitgever is EPO (België).
Op het web is veel materiaal te vinden op www.chomsky.info.

In de winkel hebben we enkele titels op voorraad, verder zullen we met plezier alles voor u bestellen.